Baskın Çıkmak

Baskın çıkmak: Üstünlüğünü göstermek, karşısındakini geçmek.
Örnek: “Koşuda değil, ancak güreşte baskın çıkarım ona.

Leave A Reply

Your email address will not be published.