Başa Geçmek

Başa Geçmek: 1. En üstün yeri almak. 2. Herhangi bir konu önemce ilk sırayı almak.
Örnek: “Ülkede ekonomik yolsuzluklar başa geçti.

Leave A Reply

Your email address will not be published.