Başa Baş (gelmek)

Başa Baş (gelmek): Birbirine denk, eşit olmak; birlikte olmak.
Örnek: “Takımlar başa baş bir mücadele verdiler.

Leave A Reply

Your email address will not be published.