Baş tacı etmek

Baş tacı etmek: Değer vermek, çok üstün tutmak, çok sevmek.
Örnek: “Babalarını baş tacı ettiler, toz kondurmuyorlar adama.

Leave A Reply

Your email address will not be published.