Baş Aşağı Gitmek

Baş Aşağı Gitmek: Sürekli kötüleşmek, zarar görmek.
Örnek: “Baş aşağı giden işlerinin önünü alamadı bir türlü.

Leave A Reply

Your email address will not be published.