Ayağını Kesmek

Ayağını kesmek: 1) Bir yere gitmez, uğramaz olmak.

2) Birini bir yere artık uğramaz duruma getirmek. “Öyle korkutun ki o adamın ayağı kesilsin bu meyhaneden?”

Leave A Reply

Your email address will not be published.