Arpalık Yapmak

Arpalık yapmak: Bir yeri sürekli çıkar kaynağı olarak kullanmak, sömürmek. “Batılılar ülkemizi arpalık yaptılar âdeta.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.