Allak Bullak Etmek

Allak bullak etmek: Kurulu düzeni bozmak, karmakarışık bir duruma getirmek. “Çocuklar evi allak bullak edip gitmişler.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.