Alıcı Gözüyle Bakmak

Alıcı gözüyle bakmak: Çok dikkatli bakmak, inceden inceye gözden geçirmek. “Mobilyaya ilk defa alıcı gözüyle baktı.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.