Aklı Başından Gitmek

Aklı başından gitmek: 1) Çok korkudan veya çok sevinçten ne yapacağını şaşırmak.

2) Kafası çok yorulmuş olduğundan iyi düşünememek. “Annemi öyle evin ortasında baygın görünce aklım başımdan gitti.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.