Akıllı Uslu

Akıllı uslu: Dengeli, yaramazlık etmeyen, ölçüsüz ve taşkın davranışlarda bulunmayan. “Senin çocuk pek akıllı uslu görünüyor.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.