Ağzından Girip Burnundan Çıkmak  

Çeşitli yollara başvurarak birini bir şeye razı etmek; veya kandırmak. “Ağzından girip burnundan çıktı ve ondan para koparmayı başardı.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.