Adama Dönmek

Hoşa giden bir duruma gelmek, düzelmek. “Kapılar, pencereler boyanınca ev adama döndü.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.