Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Kısaca

 1. Solunum
 2. Beslenme
 3. Boşaltım
 4. Hareket
 5. Çevresel uyarılara tepki
 6. Hücresel yapı
 7. Üreme
 8. Organizasyon

Canlıların Ortak Özellikleri Kısa Açıklamalar Halinde

1 . Solunum : Tüm canlıların hayatsal faaliyetlerinin sürdürebilmeleri için gerekli olan enerjiyi solunumla karşılarlar. Solunum; oksijenli solunum ve oksijensiz solunum olmak üzere ikiye ayrılır.

2 . Beslenme : Tüm canlıların hayatsal faaliyetlerinin sürdürebilmeleri için beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Beslenme; ototrof beslenme ve heterotrof beslenme olmak üzere ikiye ayrılır.

3. Boşaltım: Her canlı metabolik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atık maddeleri ve bünyelerindeki fazla maddeleri vücutlarından uzaklaştırma eğilimindedir. Vücuttan bu maddelerin atılması olayına boşaltım denir.

 • İnsanlar ve hayvanlar; terleme, idrar ve dışkılama yolu ile boşaltım yapar.
 • Bitkiler ; terleme ve yaprak dökümü ile boşaltım yapar.

4 . Hareket: Her canlı hareket yapma eğilimindedir. Canlılarda iki çeşit hareket söz konusudur. Bu hareket türleri pasif ve aktif hareket olarak isimlendirilmektedir.

 • İnsanlar ve hayvanlar ; aktif olarak hareket ederler.
 • Bitkiler ise aktif hareket edemezler, pasif olarak hareket ederler.

5 . Çevresel uyarılara tepki: Her canlı dış ortamdan gelen ses, ışık, dokunma gibi uyarılara karşı bir tepki verirler. Bu sebeple çevresel uyarılara tepki de canlıların ortak özellikleri arasında yer almaktadır.

6 . Hücresel yapı: Canlılar; tek bir hücreden veya çok sayıda hücrenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu sebeple hücresel yapı da canlıların ortak özellikleri arasında yer almaktadır. Canlılar hücre yapısına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

7 . Üreme : Nesillerin devamlılığı için canlılar kendilerine benzer yeni bireyleri meydana getirmesi olayına üreme denir. Üreme; eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olmak üzere ikiye ayrılır.

8 . Organizasyon: Nasıl ki insanların bir arada yaşayabilmesi için bir organizasyon gerekli ise hücrelerin de entegre çalışması için bir organizasyona ihtiyacı vardır. Bu organizasyon tek hücreli canlılarda, hücre sayısı 1 tane olduğu için içindeki organeller ve moleküller sayesinde bütün hayatsal olaylar o var olan tek hücre içinde gerçekleşir. Çok hücreli canlılarda ise basitten gelişmişe doğru oluşan bir organizasyon durumu söz konusudur. İnsandaki organizasyonu açıklamak gerekirse; hücre, doku, organ, sistem, organizma’dır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.