Türkiye Bursları Araştırma Bursu

Araştırma Bursları uluslararası araştırmacı ve akademisyenlerin, kendi alanlarında ülkemiz öğretim üyeleriyle yararlı ortak araştırmalar yapmalarını teşvik etmek ve araştırmacılar arasındaki uluslararası bilimsel etkileşimin gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye Bursları Araştırma Bursu AKADEMİK NİTELİK

Araştırma konuları sosyal, beşeri bilimler ve fen bilimleri alanında olabilmektedir. Adayların, yapacakları araştırmaların spesifik konusunu başvuru esnasında tam ve eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir

Aday ya da adayın Türkiye’de beraber çalışacağı danışman tarafından daha önceden yapılan bir çalışmanın salt tekrarı niteliğindeki öneriler kabul edilmez.

Başvuruların değerlendirilmesinde adayın akademik yetkinliği, araştırma önerisinin bilimsel/ akademik değeri ve yapılabilirliği ölçütleri dikkate alınır. Ayrıca önerilen araştırma konusunun adayın kariyer gelişimine, ülkesine ve ev sahibi kuruma katkıları gibi ölçütler de göz önünde bulundurulur.

Türkiye Bursları Araştırma Bursu BAŞVURU SÜRECİ

Araştırma Burs Programı başvuruları yıl boyu açıktır. Başvurular dört dönemde internet yoluyla alınmaktadır. Adaylar yılın herhangi bir döneminde başvuru yapabilirler. Sonuçlar e- posta yoluyla adaylara bildirilmektedir.

Araştırma Burs Programı’nı kazanan adaylar, 1 ay içinde söz konusu bursu ve şartlarını kabul ettiğini beyan etmek ve 3 ay içinde de araştırmalarına Türkiye’de başlamak zorundadırlar.

Başvuru ve değerlendirme dönemleri aşağıda belirtilmektedir:

Dönem Başvuru Tarihleri Sonuçların Açıklanması
1 1 Ocak – 31 Mart Nisan
2 1 Nisan – 30 Haziran Temmuz
3 1 Temmuz – 30 Eylül Ekim
4 1 Ekim – 31 Aralık Ocak

 

Türkiye Bursları Araştırma Bursu BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Bursları kapsamında yer alan Araştırma Burslarına, Türkiye dışında başka bir ülkenin vatandaşı olan uluslararası öğrenci ve/veya araştırmacılar başvurabileceklerdir. Adaylar, yurtdışında doktorasını bitirmiş ya da doktora çalışmasında tez aşamasında olmalıdırlar. Halihazırda Türkiye’deki üniversitelerde doktora eğitimi görmekte olan adaylar burs programına başvuru yapamazlar.

Ayrıca, adayların Türkiye’de bir üniversiteden araştırma için resmî Kabul / Davet Belgesi almış olmaları şarttır. Kabul/Davet Belgesi başvuru sırasında online başvuru sistemine yüklenmelidir.

(Kabul / Davet Belgesi almak için araştırmacıların üniversitelerle kişisel olarak iletişime geçmeleri gerekmektedir. Kabul / Davet belgesinin en az Bölüm Başkanı seviyesinde imzalanmış olması ve ilgili üniversitenin resmi onayına sahip olması gerekmektedir.)

Türkiye Bursları Araştırma Bursu Başvuru koşulları

 • Türkiye dışında bir ülkenin vatandaşı olmak (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve çifte vatandaşlıklarından biri Türkiye Cumhuriyeti olanlar başvuramamaktadırlar),
 • Tercihen, başvuru yılının ilk günü itibariyle 45 yaşını doldurmamış olmak,
 • Türkiye’deki üniversitelerin birinden kabul / davet belgesi almış olmak
 • Doktora öğrencileri için, yurt dışındaki bir üniversitenin doktora programına kayıtlı ve tez aşamasında olmak,
 • Doktora derecesine sahip adaylar için doktora diplomasına sahip olmak,
 •  EĞER insanlardan deney, anket, odak grup görüşmesi, uygulama vb. yöntemlerle kişisel veri toplanacak ise üniversitelerin Etik Kurullarından alınması gereken “Etik Kurul Onay Belgesi”ne; kurum ve kuruluşlardan kamuya açık olmayan bilgi, belge vb. ile tarihî eserler ve arkeolojik alanlar vb. üzerinde çalışma yürütülecek ise araştırma yapılacak yerin bağlı olduğu ilgili devlet kurumundan alınması gereken “Yasal İzin Belgesi”ne sahip olmak,

Türkiye Bursları Araştırma Bursu BURS MİKTARI

Aylık burs miktarı 3.000TL’dir. Burs; konaklama, sigorta ve üniversite öğrenim harcı gibi diğer masrafları kapsamamaktadır. Ayrıca talep gelmesi halinde, araştırmacının çalışmalarına yararlı olabilecek konferans, panel, sempozyum, saha araştırması, anket çalışması, materyal temini vs. gibi faaliyetler kapsamındaki giderler için maddî destek sağlanabilir.

Türkiye Bursları Araştırma Bursu DİĞER HUSUSLAR

 • Başvurular, Türkiye Bursları – Araştırma Bursları Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
 • Araştırmacılar için bursluluk süresi en fazla 12 aydır.
 • Araştırmacılar araştırmalarını, kabul aldıkları üniversitede görevli bir danışman refakatinde sürdürürler.
 • Bursiyerlerin araştırmaları, belirli aralıklarla hazırlayacakları ve Türkiye Bursları – Araştırma Bursları Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek raporlarla takip edilir.
 • Bursiyerler, araştırmalarının sonunda, araştırmalarının ulaştığı noktayı ayrıntılarıyla gösteren bir Sonuç Raporu yazmakla yükümlüdürler.

Başvuru için tıklayınız: tbbs.turkiyeburslari.gov.tr

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.