Bursa Uludağ Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 27 öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Uludağ Üniversitesi birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
1- İlanda yeralan Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 16 (onaltı) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.
2- Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.
3- Adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.
4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS veya BUAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)
7- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(x) 1- Başvuru dilekçesi.
(x) 2- Puanlı Yayın Listesi
(x) 3- Özgeçmiş
(x) 4- Öğrenim Belgeleri (Dr.Öğretim Üyesi adayları Doktora, Doçent adayları için Doçentlik Belgesi)
(x) 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğretim Üyesi adayları için)
6- Sabıka Kaydı (1 adet)
(x) 7- Onaylı hizmet belgesi (Bursa Uludağ Üniversitesi personeli çalıştıkları birimden, Bursa Uludağ Üniversitesinde çalışmayan adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)
(x) 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Fotoğraf (2 adet)
(x) 10- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış)
* Yayınlarına UAKBİS veya BUAKBİS Sisteminden erişilebilen adaylar (Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.
* Yayınlarına UAKBİS veya BUAKBİS Sisteminden erişilemeyen adaylar; Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya teslim edecektir.
NOT :(X) İle işaretli belgeler ve yayın dosyası Bursa Uludağ Üniversitesi personelinden istenmeyecek olup UAKBİS-BUAKBİS Sisteminden alınacaktır. Bu nedenle adayların, istenen bilgilerin son durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir.

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNV. K.D. AD. AÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 1 Restoratif Diş Tedavisi alanında son 3 (üç) yıl içerisinde uzmanlığını almış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1 Çevre Eğitimi ve Okul Dışı Öğrenme Ortamları konularında çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ DOÇENT 1 1 Doçentlik unvanını Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği alanından almış olmak. Dedektör fiziği alanında
çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BİYOKİMYA DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 1 Doktorasını Kimya alanında yapmış olmak. Seçici polimerler ve kirletici adsorpsiyonu alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1 Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak. İletişim sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAHNE SANATLARI DRAMATİK YAZARLIK ANASANAT DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Lisansını Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünde tamamlamış olmak. Üniversitelerin tiyatro bölümlerinde on yıl ders verme tecrübesine sahip
olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE MALİ İKTİSAT DOÇENT 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Maliye alanında
tamamlamış olmak. Doçentlik unvanını Maliye alanından almış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KENT VE ÇEVRE SORUNLARI DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Kamu Yönetimi alanında yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 1 Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı Alanında doktora yapmış olmak.
KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME GIDA TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Doçentlik unvanını Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bilim alanından almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE BİLİMLERİ DOÇENT 1 1 Çevre Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve
doktora yapmış olmak. Doçentlik unvanını Çevre Bilimleri alanından almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1 Endüstri Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1 Yüksek lisans ve doktora derecesini psikiyatri hemşireliği alanında almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 1 Meme cerrahisinde deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 1 Vitreo-retinal cerrahide deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 1 ECMO konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1 Mikrocerrahi deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Böbrek naklinde deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 1 Böbrek naklinde deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Kapalı servis deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ACİL TIP DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Afet tıbbi konusunda deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 1 Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Çocuk allerji yan dal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Bronkoskopi ve uyku tedavisinde deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Histoloji ve embriyoloji doktorası olmak, sinir sistemi üzerinde çalışma deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ İMMÜNOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 İmmünoloji doktoralı, tümör immünolojisi alanında deneyimli olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ VETERİNERLİK VİROLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Veteriner Viroloji alanında doktora yapmış olmak, aşı geliştirilmesi ve etkinliği ile monoklonal antikor geliştirme konularında yayınları bulunmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA BİLİMLERİ DOÇENT 1 1 Gıda Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Doçentlik unvanını Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Yayın Tarihi ve Yeri : 17.05.2021 Pazartesi – resmigazete.gov.tr
Son Başvuru Tarihi : 01.06.2021 Salı

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.