Bölme ve Bölünebilme Kuralları Soruları ve Cevapları

Soru : İki doğal sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 18, kalan 7 dir. Bölünen,bölen ve bölümün toplamı 405 olduğuna göre, bölen sayı kaçtır ? ÇÖZÜM Büyük sayı x ve küçük sayıya y diyelim. Bölünen=Bölen.Bölüm+Kalan olduğundan. x=18y+7 olur. soruda verilen bilgiye göre, x+y+18=405 olur. x+y=387 x-18y=7 Yukarıda yer alan iki denklemi alt alta toplarsak =>19y=380 y=20 bulunur. SORU 2 : A sayısının 7 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre, A³+2A²+1 ifadesinin 7 ile bölümünden kalan kaçtır?…