Birleşmiş Milletlerin Görev ve Sorumlulukları Nedir?

Bu yazımızda ” Birleşmiş Milletlerin Görev ve Sorumlulukları Nedir? sorusunu cevaplamaya çalışacağız.

Birleşmiş Milletler ilk olarak kuruluş tarzı için Cemiyet-i Akvam şeklinde kurulmuştur dememiz hata olmayacaktır. Fakat Birinci Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyeti şeklinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleşen İkinci Dünya Savaşı’nın ardından da Birleşmiş Milletler olarak faaliyetlerine başlamış ve günümüze kadar da aynı şekilde görevini yerine getirmeye devam etmektedir.

Uluslararası en kapsamlı olarak çalışan kurum olan Birleşmiş Milletler çok önemli görev ve sorumlulukları üstüne vazife olarak almış vede gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Birleşmiş Milletler’in amacı nedir? 

  • Dünyada barış ve güvenliğin sağlanmasını gerçekleştirmek,
  • Savaş hukukun korunmasını sağlamak,
  • Mağlup ve galip devletlerin hakkını savunmak,
  • Kadın hakları kapsamında çalışmalar yapmak,
  • Çocuk hakları kapsamında çalışmalar yapmak,
  • İnsan hakları kapsamında çalışmalar yapmak,
  • Dünyayı yaşanabilir bir yer halinde tutmak

gibi çalışmaları uluslararası olarak sürdürmekle görevlidir.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.