Bilgisayar Mühendisliği Mezunları Nerelerde Çalışabilir? İş Olanakları Nelerdir?

Mühendislik bilimsel ve matematiksel verileri kullanarak insanlara faydalı ürünler ortaya çıkarmaya uğraş veren bilim dalıdır. Bu nedenle matematiksel zeka gerektirmektedir. Hızlı ve hatasıza yakın sonuçlar elde etmeye çalışır.

Bilgisayar mühendisi, mühendislik problemlerini bilgisayar teknolojisi ile modellemeye ve çözmeye çalışır. Bunu yaparken bu teknolojinin içerdiği veri saklama, veri işleme ve iletişim açılımlarını yoğun ve etkili bir şekilde kullanır.

Bilgisayar Mühendisleri dışarıdan genellikle program yazan kişiler olarak görülmektedir. Kısmen doğru olan bu kanı aslında tamamen gerçeği yansıtmamaktadır. Yazılım sadece Bilgisayar Mühendisliğinin bir parçasıdır. Çoğu zamanda Bilgisayar Mühendisleri yazılım işinin ön safhası olan sistem tanımlaması ve koordinasyonu işlerini yürütmektedir. Türkiye’deki birçok bölüm aslında yurt dışında ‘Software Engineering‘ olarak adlandırılan ‘Yazılım Mühendisliği‘ derslerini okumaktadır. Eğitim süresince çeşitli işletme ve endüstri dersleri ile birlikte temel teknik dersler okutulmaktadır. Okuldaki eğitimlerde verilen teknik dersler genelde giriş ve orta düzeyde verilmektedir. Öğrencinin kendisini yakın hissettiği alanda geliştirmesi ise piyasa tecrübesi ile birlikte ortaya çıkar.

Bilgisayar Mühendisleri yazılım dışında birçok iş alanında çalışabilir. Bunlardan bir tanesi akademik kariyer yapmaktır. Yüksek lisans ve doktora ile başlayarak belirli bir alanda uzmanlaşarak eğitimci olarak öğrencilere yardımcı olmaktadırlar.

Sistem mühendisliği (System Engineering) alanında işler yapabilir. Sistem mühendisliği veri ağlarının planlama, tasarlama ve kurma işlemlerinde görev alır. Bu alanda firmaların bilgi işlemleri ile birlikte çalışmalar yürüterek kurumlarının ağlarının daha verimli ve kaliteli çalışmasını sağlayabilir.

Sistem Analisti ve Tasarımcısı (System Analyst & System Designer) olarak çalışabilir. Sistemleri geliştirmek için bilgileri derler ve bu bilgilerin analizini yapar. Sistemlerin geliştirilebilmeleri için önerilerde bulunur. Bilgi akışını ve sistemlerin işleyişlerini akış diyagramları oluşturarak işin herkes tarafından anlaşılabilmesini sağlar. Üniversite eğitiminde alınan akış diyagramları ile ilgili dersler sayesinde mezun olan öğrenciler dünyanın her yerindeki mühendislerler ortak bir dil ile anlaşabilir.

Bilgi Güvenliği Uzmanlığı (Information Security Manager) alanında faaliyetlerde bulunabilir. Kurumun bilgisayar sistemlerinin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için güvenlik gereksinimlerini belirler ve bu konu da bir standart oluşturarak sistemlerin güvenli bir şekilde çalışması için uğraş verir. Özellikle büyük sistemlerde veriler kurumlar ve firmalar için hayati önem taşımaktadır.

Veritabanı Yöneticiliği (Database Administrator) alanı kurumlar için vazgeçilmez hale gelmiştir. Özellikle müşteri ilişkileri yönetimlerinin (CRM) yaygınlaşması ile birlikte daha da önemli olan veritabanı yöneticiliği oldukça gerekli bir iş dalı haline gelmiştir. Veritabanları için belirli bir standart oluşturulmasını ve bu standartın korunarak hazırlanacak veritabanlarının ortak bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ayrıca veritabanlarının tasarlanması geliştirme aşamalarında bulunur. Birçok kuruluş özellikle Oracle ve MsSQL sistemlerini kullanmaktadır. Haliyle birçok eğitimli insana ihtiyaç duyulmaktadır.

Ar-Ge alanında çalışabilmektedir. Firmaların yeni ürünler ve hizmetler ortaya çıkarabilmesi için Araştırma-Geliştirme birimlerine ihtiyaç vardır. Bilgisayar Mühendisleri de bilgi birikimlerini bu alanda kullanarak çalışabilirler.

Yazıda birçok teknik terim olabilir ama Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin, öğrenci adaylarının ve mezunlarının bu terimlere aşina olmaları gerekmektedir. Saydığım iş dalları ilk etap da akıla gelenlerdir. Bunların dışında İnternet’in gelişmesi ile birlikte birçok yeni iş kolu ortaya çıkmıştır.

Sevdiğiniz işi yapmak herşeyden önemlidir. Yazılımcı olmak isteyen bir kişinin illa ki Bilgisayar Mühendisliği okumasına gerek yoktur. Fakat okuması yararına olacaktır. Öğrencilik yaşamında bir şekilde piyasanın içerisine girmek en doğru iş olacaktır. Böylelikle eğitiminize şekil vererek seveceğiniz bir iş dalına geçiş yapabilirsiniz.

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri:

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://cs.bilkent.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://www.cmpe.boun.edu.tr

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://ce.comu.edu.tr

Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://ceng.cankaya.edu.tr

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://www.cs.deu.edu.tr

Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://bilmuh.ege.edu.tr

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://bm.erciyes.edu.tr

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://www.firat.edu.tr/bilmuh

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://ceng.gazi.edu.tr/web

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://www.cs.hacettepe.edu.tr

Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://eng.harran.edu.tr/bilgisayar

İKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://www.cse.iku.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://www.trans.istanbul.edu.tr/ce

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://www.ce.itu.edu.tr

İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://arf.iyte.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://ceng.ktu.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://mf.kou.edu.tr/dept.asp’b_kodu=01

Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://mersin.edu.tr/bolumler.php’fid=8&id=42

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://www.ceng.metu.edu.tr

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://bm.selcuk.edu.tr

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://www.bil.etu.edu.tr

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – http://www.ce.yildiz.edu.tr

Cevap Değerlendirme
100%
Başarılı
  • Bilgilendirme 100%
  • Doğruluk 100%

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.