Basamak Değeri Nedir?

Basamak Değeri : Sayıdaki bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere, bu rakamın basamak değeri denir. Sayıda; rakamın bulunduğu yere, basamak denir. Sayı yan yana kaç rakam ile yazılmışsa basamak sayısı da o kadardır.

Rakamların Basamak Değerlerini Bulma

Rakamların basamak değeri : Sayıdaki bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere, bu rakamın basamak değeri denir.

1453 sayısındaki rakamların basamak değerleri

3 Rakamının Basamak Değeri : 3.1 = 3

5 Rakamının Basamak Değeri : 5.10 = 50

4 Rakamının Basamak Değeri : 4.100 = 400

1 Rakamının Basamak Değeri : 1.1000 = 1000

Basamaklar, onluk sayma sisteminde sağdan sola doğru; birler, onlar, yüzler, binler, onbinler, yüzbinler,.. diye adlandırılır.

Not : Basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşit olmaktadır. Sayı içerisinde sağa doğru gidildikse sayının basamak değeri azalmaktadır.

Basamak Değeri Nedir?13 sayısı iki basamaklı bir sayıdır. 3 in yazıldığı yere birler basamağı, 1 ün yazıldığı yere onlar basamağı denir.

13 = 1.(10) + 1.(1)

*13 sayısı 1 onluk ve 3 birlikten oluşur.

Benzer şekilde;

571 sayısı 5 yüzlük, 7 onluk, 1 birlikten oluşur ve

571 = 5.(100) + 7.(10) + 1.(1) şeklinde yazılır.

Onluk gruplar halinde oluşturulan bu sayma düzenine onluk sayma sistemi denir.

Basamaklar, onluk sayma sisteminde sağdan sola doğru; birler, onlar, yüzler, binler, onbinler, yüzbinler,.. diye adlandırılır.

Onluk sayma sisteminde her basamak değeri sağında yer alan rakamın on katıdır.

Çok büyük sayıların yazılıp okunması için; sayının basamakları, sağdan başlanarak üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük denir.

Çok büyük bir doğal sayı okunurken şu yol izlenir.

1) Sayı, sağdan sola doğru bölüklere ayrılır.

2) En soldaki bölükten başlayarak, bölükteki sayılar okunur, arkasından bölüğün adı söylenir ve sıra ile sağa doğru devam edilir.

3 )En sağdaki bölükte bulunan sayı okunur, bölük adı söylenmez.

Bütün basamaklarda sıfır olan bölük okunmaz.

103,102,101 sayısının okunuşu :  yüz üç milyon yüz iki bin yüz bir

 

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.