Baş Kuantum Sayısı Nedir?

Baş kuantum sayısı, yörünge numarasının değerini belirleyen sayıya verilen isimdir. Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilmektedir. n değeri 1,2,3,4 gibi pozitif doğal sayı değerlerini alabilmektedir.

Baş kuantum sayısı ,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünkü bazı çizgilerin daha alt çizgilere ayrılmasını açıklayamamışlardır.

Atomdaki elektronların durumlarını açıklamak için kullanılan sayılara kuantum sayısı denir.

Kuantum sayıları;

  • Baş kuantum sayısı
  • Orbital kuantum sayısı
  • Manyetik kuantum sayısı
  • Spin kuantum sayısı

Baş kuantum sayısı, Orbital kuantum sayısı  ve Manyetik kuantum sayısı elektronun sahip olduğu enerji gibi özellikleri belirler. Elektronların bulunma olasılığı bu yerlerdeki elektron sayılarını bulmak için kullanılır.

Spin kuantum sayısı ise, elektronun kendine özgü bir özelliği yada davranışı ifade eder.

Baş kuantum sayısında, yörünge numarası ve yörüngenin çekirdeği birbirine eşit uzaklıktadır. Baş kuantum sayısı sıfırdan farklı olan sayılardır. Yani tam sayılardır. Bu sayılar atomun enerji seviyesini gösterir. Bu enerji seviyelerine de kabuk yada elektron kabuğu denir.

Baş kuantum sayısı (n) pozitif doğal sayıdır. Bu değerler büyük harfler ile gösterilir.

Baş kuantum sayı değerleri;

  • n=1 K kabuğu
  • n=2 L kabuğu
  • n=3 M kabuğu
  • n=4 N kabuğu ile gösterilir.

Baş kuantum sayıları n, elektronun kabuğunu ve çekirdekten sonra olan ortalama uzaklığını belirlemektedir.

Baş kuantum sayısı, “n” ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. 1, 2, 3, 4, … gibi sayı değerlerini alabilir. Yörünge numarası ile yörüngenin çekirdeğe uzaklığı doğru orantılıdır.

Temel haldeki çok elektronlu atomların elektron dizilimi: Çekirdeğe en yakın 1s orbitalinden başlamak üzere sıra ile elektronlar tarafından doldurulur.

(1s^2).\, (2s^2), (2p^6).\, (3s^2), (3p^6).\, (4s^2), (3d^{10}), (4p^6).\, (5s^2), (4d^{10}), (5p^6).\, (6s^2), (4f^{14}), (5d^{10}), (6p^6).\, (7s^2), (5f^{14}), (6d^{10}), (7p^6).\,

sırasına göre dizilim devam eder.

Burada; 1s2 yi ele alırsak.

1: Baş kuantum sayısı (veya Enerji seviyesi veya yörünge),

s: Orbital adı,

2: Elektron sayısıdır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.