Atmosferin en alt katmanı hangisidir?

Atmosferin en alt katmanı : Troposfer katmanıdır.

Uzay kavramı içerisinde alt ve üst diye bir şey yoktur. Burada atmosferin en alt katmanı ile kastedilen Dünya’ya en yakın olan katman hangisidir.

Troposfer, atmosferin yere temas eden en alt katıdır. Gazların en yoğun olduğu kattır. Kalınlığı kutuplarda 6, ekvatorda 16 km. civarındadır ve mevsimlere göre değişiklik gösterir. Güçlü yatay ve dikey hava hareketleri görülür.

Atmosfer çeşitli katmanlardan oluşmuştur. Dünya’ya en yakın olandan uzağa doğru :

Troposfer
Stratosfer
Mezosfer
Termosfer
Ekzosfer

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.