Asal Sayı

Asal sayı nedir :  Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılar veya doğal sayılar biçiminde tanımlanırlar. Asal sayıların 1 ve kendisinden başka tam sayı böleni yoktur. Farklı bir tanım olarak da “Bütün bölenlerinin kümesi ancak ve ancak iki elemanlı birden büyük doğal sayılardır.” şeklinde bir tanım yapılabilir. Kısaca, asal sayılar, sadece iki pozitif tam sayı şeklinde böleni olan doğal sayılardır. şeklinde tanımlamakta mümkündür.

Örneğin; 13 sayısı 2’ye , 3’e  veya 5’e tam bölünmez. 13 sayısı sadece 1’e ve kendisine tam bölündüğünden asal sayı olarak isimlendirilir.

1′ den 100′ e kadar olan asal sayılar nelerdir : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97′ dir.

Negatif tam sayılar asal sayılar içinde yer almaz, çünkü asal sayılar 2’den başlamaktadır.

Aralarında asal sayılar : 1 den başka pozitif ortak böleni olmayan sayma sayılarına aralarında asal sayılar denir.

Örnek : 8 ile 9 aralarında asal sayılar mıdır?

8 sayısı, 2′ ye tam bölünebilir ama 9 sayısı, 2′ ye tam olarak bölünemez. 9 sayısı 3’e tam bölünebilir ama 8 sayısı 3′ e tam bölünemez. Yani 9 ile 4′ ün 1 sayısından başka ortak bir tam sayı böleni yoktur. Bundan dolayı  4 ile 9 aralarında asal sayılardır.

1 Yorum
  1. burak says

    iyiymiş

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.