Aralarında Asal Sayılar Nedir?

Aralarında asal sayılar : 1 den başka pozitif ortak böleni olmayan sayma sayılarına aralarında asal sayılar denir.

7 ile 13 aralarında asal sayılardır.

16 ile 27 aralarında asal sayılardır.

Dikkat edileceği üzere herhangi iki ya da daha fazla sayının aralarında asal olması için sayıların kendisinin de asal olması gerekmez. 16 ve 27 sayılarının kendileri asal sayı değildir. Ancak 16 ile 27 aralarında asal sayılardır.

12, 13 ve 17 aralarında asal sayılardır.

10, 12 ve 17 sayıları aralarında sayılardır.

Yine burada dikkat edilecek olursa 10 ve 12 sayıları aralarında asal sayılar değildir. Çünkü ikisi de 1’in dışında 2’ye bölünebilmektedir.

Ancak yukarıdaki örnekte 3 sayı verilmiş ve bu 3 sayınında aynı anda ortak bir böleni olmadığı için 10, 12 ve 17 aralarında asal sayılardır.

12, 15 ve 30 aralarında asal değildir. Bu üç sayı 1’in dışında 3’e de tam olarak bölünebilmektedir. Bu yüzden aralarında asal sayılar değillerdir.

1 sayısı her pozitif tam sayı ile aralarında asal sayılardır.

Aralarında Asal Sayılar Örnek Soru Çözümleri

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.