Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi, 1946 yılında Türkiye’nin başkenti Ankara’da kurulmuş bir devlet üniversitesidir.

Ankara Üniversitesi, Üniversite Kanunuyla birlikte kurulan ve Türkiye’nin ilk üniversitesi niteliğini taşıyan bir eğitim kurumudur. Ankara Üniversitesi’nin en eski ve köklü fakülteleri 1842 yılında kurulan Veteriner Fakültesi ve 1859 yılında kurulan Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye)’dir.

Ankara Üniversitesi’nin temeli bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmıştır. Yapılan ilk iş; 1925’te kurulan Hukuk Mektebi, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933’te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye’nin dünya ile dil ve kültür köprüsü kurmak amacıyla 1935’te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1859’dan beri Mekteb-i Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936’da başkent Ankara’ya taşınıp Atatürk’ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940’ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini eklemek gerekir. 1925’te kurulmuş olan Hukuk, 1935’te faaliyete başlayan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1943’te açılan Fen Fakültesi, 1945 yılında kuruluşu tamamlanan Tıp Fakültelerinden oluşan Ankara Üniversitesi 1946 yılında resmen kuruldu.

Üniversite 1948’de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakültelerini bünyesine almış, 1949’da İlahiyat Fakültesi, 1935’te kurulan 1950’de Fakülte adını alan Siyasal Bilgiler Okulu, 1960’ta Eczacılık Fakültesi, 1963’te Yüksekokul olarak kurulan 1977’de Fakülte olan Diş Hekimliği Fakültesi, 1965’te Eğitim Bilimleri Fakültesi ve 1965 yılında da şimdi adı İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu.

Ankara Üniversitesinde Görev yapmış rektörler

 • Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu (22 Haziran 1946 – 26 Nisan 1948)
 • Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal (30 Nisan 1948 – 22 Haziran 1949)
 • Prof. Dr. Hikmet Birand (22 Haziran 1949 – 22 Haziran 1951)
 • Prof. Dr. Ekrem R. İzmen (22 Haziran 1951 – 22 Haziran 1953)
 • Prof. Dr. H. Cahit Oğuzoğlu (22 Haziran 1953 – 22 Haziran 1955)
 • Prof. Dr. Yusuf İzzet Birant (22 Haziran 1955 – 22 Haziran 1957)
 • Prof. Dr. Zihni Erençin (22 Haziran 1957 – 22 Haziran 1959)
 • Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin (22 Haziran 1959 – 4 Kasım 1963)
 • Prof. Dr. İhsan Doğramacı (4 Kasım 1963 – 4 Kasım 1965)
 • Prof. Dr. Cumhur Ferman (4 Kasım 1965 – 10 Haziran 1969)
 • Prof. Dr. Tahsin Özgüç (1 Ağustos 1969 – 31 Mayıs 1980)
 • Prof. Dr. Türkan Akyol (31 Mayıs 1980 – 31 Temmuz 1982)
 • Prof. Dr. Tarık Somer (31 Temmuz 1982 – 1 Ağustos 1987)
 • Prof. Dr. Necdet Serin (1 Ağustos 1987 – 20 Ağustos 1992)
 • Prof. Dr. Günal Akbay (20 Ağustos 1992 – 7 Ağustos 2000)
 • Prof. Dr. Nusret Aras (7 Ağustos 2000 – 6 Ağustos 2008)
 • Prof. Dr. Cemal Taluğ (6 Ağustos 2008 – 6 Ağustos 2012)
 • Prof. Dr. Erkan İbiş (6 Ağustos 2012 – görevde)

Ankara Üniversitesi Akademik Birimleri

Ankara Üniversitesi Fakülteleri

 • Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Fen Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hemşirelik Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 • Veteriner Fakültesi
 • Ziraat Fakültesi
 • Konservatuvarlar
 • Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ankara Üniversitesi Yüksek Okullar

 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Meslek Yüksek Okulları
 • Adalet Meslek Yüksekokulu
 • Başkent Meslek Yüksekokulu
 • Beypazarı Meslek Yüksekokulu
 • Elmadağ Meslek Yüksekokulu
 • Nallıhan Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Kalecik Meslek Yüksekokulu
 • GAMA Meslek Yüksekokulu
 • Ayaş Meslek Yüksekokulu
 • Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu

Ankara Üniversitesi Enstitüler

 • Adli Tıp Enstitüsü
 • Biyoteknoloji Enstitüsü
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Gida Gùvenligi Enstitùsù
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Hepatoloji Enstitüsü
 • Hizlandirici Teknolojisi Enstitùsù
 • Kok Hùcre Enstitùsù
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Su Yonetimi Enstitùsù
 • Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
 • Nükleer Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 • Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)
 • Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)
 • İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM)
 • Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Psikiyatrik Kriz Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Onkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
 • Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM)
 • Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGAUM)
 • Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM)
 • Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)
 • Kıbrıs Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Stratejik Araştırmalar Merkezi
 • Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Kısırlık Teşhis ve Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM)
 • Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER)
 • Ceza,İnfaz Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ankara Üniversitesi Yayınları

Ankara Üniversitesi Communication Dergisi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından çıkarılan Communication A1, A2, B ve C serilerinde Matematik, İstatistik, Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Astronomi, kimya ve kimya mühendisliği, Biyoloji, Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği’nin çeşitli dallarında yazılmış özgün araştırma makalelerine yer verilir. Ayrıca editör tarafından çağrıda bulunulan, konusunda uzman tanınmış bilim adamlarınca hazırlanmış son gelişmeleri içeren inceleme tipi çalışmalara yer verilen dergidir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

1942 yılından beri yayın hayatında olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Sümerce ve Hititçeden Latince ve Yunancaya, antik doğu ve batı dilleri yanında modern diller ile coğrafya, felsefe, psikoloji, sosyoloji, antropoloji Türk ve Türkiye tarihi gibi çeşitli sosyal bilimlerin farklı alanlarında kaynak yayınlar arasında yer almaktadır.

Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Felsefe Bölümü Araştırma Dergisi

1963 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından çıkarılmaya başlanan Araştırma Dergisi günümüze dek çıkmayı başarmıştır. Özgün inceleme ve araştırmaya dayalı felsefe ve düşünce alanında yayın yapan Araştırma Dergisi aynı zamanda akademik bir yayın olma özelliğini taşır.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Farmasötik Bilimlerin tüm alanlarındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, kısa bildiriler ve derlemelerin yayınlanması için uluslararası bir ortamdır.

Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Dergisi

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.