Açı ölçü birimleri ve Açı ölçü birimlerinin simgeleri nelerdir?

Açı ölçü birimleri nelerdir?

Açı ölçü birimleri, derece, radyan, grad, dakika, saniye, çember ve mildir.

Açı ölçü birimi simgeleri nelerdir?

Derece :  ° simgesi ile gösterilir.

Radyan : rad simgesi ile gösterilir. Bir çemberin yarı çapı uzunluğunda bir yayın gördüğü açıdır. Bir çemberde 2π radyan bulunur. Yani çemberin çevresi yarı çapının 2π (yaklaşık 6,28) katıdır.

Grad :  gr veya grd, simgeleri ile gösterilir. Grad, çemberin toplam açısını 400 parçaya bölen açı birimidir. Grad saniyesi ve grad dakikası olmak üzere 2 alt birimi bulunur. 100 grad saniyesi 1 grad dakikası, 100 grad dakikası ise bir grad eder. Haritacılıkta kullanılır.

Dakika : ‘ simgesi ile gösterilir. Açı ölçü birimi olarak dakika, bir derecenin 1/60’ıdır. Yani bir çemberde 60 * 360 = 21600 dakika bulunur.

Saniye : ” simgesi ile gösterilir. Açı ölçü birimi olan dakikanın 1/60’ıdır. Yani 1 dakika = 60 saniyedir. Bundan yola çıkarak 360 derece = 360 * 60 * 60 = 1296000 saniyedir.

Çember :  cir simgesi ile gösterilir.

Radyan dereceye nasıl dönüştürülür?

Radyan cinsinden verilen değeri dereceye dönüştürmek için değer π / 180 ile çarpılır. Yani Derece = Radyan * (180 / π) şeklinde hesaplanır.

Örnek 1: 3,14 radyan kaç derece eder?

3,14 * (180 / &pi) = 180 derece

Örnek 2: 1 radyan kaç derece eder?

1 * (180 / &pi) = 57,29577…. derece

Derece radyana nasıl dönüştürülür?

 

Derece cinsinden verilen değeri radyana dönüştürmek için değer 180 / π değeriyle çarpılır. Yani Radyan = Derece * (π / 180) şeklinde hesaplanır.

Örnek 1: 180 derece kaç radyan eder?

180 * (π / 180) = π radyan

Örnek 2: 90 derece kaç radyan eder?

90 * (π / 180) = 1,57079… radyan

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.