a  ve  b   sıfırdan farklı rakamlardır. 2a = 3b   olduğuna göre, a + b   toplamının sonucu kaç farklı değer alabilir?

Soru : a  ve  b   sıfırdan farklı rakamlardır. 2a = 3b   olduğuna göre, a + b   toplamının sonucu kaç farklı değer alabilir?

Rakam : Sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere rakam denir. 

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanları onluk sayma sisteminde kullanılan rakamlardır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.