a  ve  b  sayıları farklı iki rakam olduğuna göre, 2a + 3b  toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?

Soru : a  ve  b  sayıları farklı iki rakam olduğuna göre, 2a + 3b  toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?

Rakam : Sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere rakam denir. 

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanları onluk sayma sisteminde kullanılan rakamlardır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.