a ve b birer rakam olmak üzere, 4b-5a farkının alabileceği en büyük değer kaçtır?

Soru : a ve b birer rakam olmak üzere, 4b – 5a farkının alabileceği en büyük değer kaçtır?

Rakam : Sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere rakam denir. 

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanları onluk sayma sisteminde kullanılan rakamlardır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.