9. Sınıf Matematik Konuları Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri

9. Sınıf Matematik Konuları, Üniversiteye Giriş Sınavı olan YKS sınavının 1. Oturumu olan TYT sınavında çıkmaktadır. 9. Sınıf Matematik Konuları öğrenciler tarafından Matematik konularının en zevkli ve öğrenmesi kolay konuları olarak geçmektedir. İsterseniz TYT Matematik Konuları bölümünü inceleyebilirsiniz.

9. Sınıf Matematik Konuları ve 9. Sınıf Matematik Konularının ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı ) tarafından güncellenen yeni müfredat doğrultusunda aşağıda liste şeklinde verilmiştir.

9. SINIF MATEMATİK KONULARI 2018-2019

9. sınıf matematik müfredatı 5 üniteden oluşmaktadır.

9. SINIF 1. ÜNİTE KONULARI

 • Önermeler ve Bileşik Önermeler

9. SINIF 2. ÜNİTE KONULARI

 • Kümelerde Temel Kavramlar
 • Kümelerde İşlemler

9. SINIF 3. ÜNİTE KONULARI

 • Sayı Kümeleri
 • Bölünebilme Kuralları
 • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Üslü İfadeler ve Denklemler
 • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

9. SINIF 4. ÜNİTE KONULARI

 • Üçgenlerde Temel Kavramlar
 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
 • Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Üçgenin Alanı

9. SINIF 5. ÜNİTE KONULARI

 • Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi

9. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 2018-2019

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Mantık

Konu: Önermeler ve Bileşik Önermeler

 • Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.
 • Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.
 • Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.
 • Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.
 • Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Kümeler

Konu: Kümelerde Temel Kavramlar

 • Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır.
 • Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar
 • İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar.

Konu: Kümelerde İşlemler

 • Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
 • İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.

Alt Öğrenme Alanı: Denklemler ve Eşitsizlikler

Konu: Sayı Kümeleri

 • Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.

Konu: Bölünebilme Kuralları

 • Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer
 • Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar
 • Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

Konu: Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

 • Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

Konu: Üslü İfadeler ve Denklemler

 • Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
 • Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

Konu: Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

 • Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.
 • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Üçgenler

Konu: Üçgenlerde Temel Kavramlar

 • Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.
 • Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
 • Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir.

Konu: Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

 • İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
 • İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
 • Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.
 • Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.

Konu: Üçgenlerin Yardımcı Elemanları

 • Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder.
 • Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder.
 • Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir.
 • Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler.
 • Konu: Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer.
 • Öklid teoremini elde ederek problemler çözer
 • Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar.
 • Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çemberin üzerindeki noktanın koordinatlarıyla ilişkilendirir.

Konu: Üçgenin Alanı

 • Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer.

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Veri

Konu: Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

 • Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.

Konu: Verilerin Grafikle Gösterilmesi

 • Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.
 • Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.
Yazı Değerlendirme
100%
Başarılı
 • Bilgilendirme 100%
 • Doğruluk 100%

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.