9. Sınıf Matematik Kazanımları

9. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 2018-2019

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Mantık

Konu: Önermeler ve Bileşik Önermeler

 • Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.
 • Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.
 • Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.
 • Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.
 • Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Kümeler

Konu: Kümelerde Temel Kavramlar

 • Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır.
 • Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar
 • İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar.

Konu: Kümelerde İşlemler

 • Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
 • İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.

Alt Öğrenme Alanı: Denklemler ve Eşitsizlikler

Konu: Sayı Kümeleri

 • Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.

Konu: Bölünebilme Kuralları

 • Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer
 • Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar
 • Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

Konu: Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

 • Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

Konu: Üslü İfadeler ve Denklemler

 • Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
 • Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

Konu: Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

 • Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.
 • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Üçgenler

Konu: Üçgenlerde Temel Kavramlar

 • Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.
 • Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
 • Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir.

Konu: Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

 • İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
 • İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
 • Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.
 • Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.

Konu: Üçgenlerin Yardımcı Elemanları

 • Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder.
 • Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder.
 • Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir.
 • Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler.
 • Konu: Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer.
 • Öklid teoremini elde ederek problemler çözer
 • Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar.
 • Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çemberin üzerindeki noktanın koordinatlarıyla ilişkilendirir.

Konu: Üçgenin Alanı

 • Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer.

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Veri

Konu: Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

 • Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.

Konu: Verilerin Grafikle Gösterilmesi

 • Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.
 • Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.