9. Sınıf Kimya Konuları 2022 – 2023 MEB

9. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı yazımızda sizlere lise birinci sınıfa giden öğrencilerin Kimya dersinde sorumlu olduğu konuların başlıklarını derledik. Yazımızı Milli Eğitim Bakanlığı resmi ders kitapları ve güncel müfredatı doğrultusunda hazırladık. Aşağıda verilen listelerde birinci dönem ve ikinci dönem için kimya konuları yer almaktadır.

1. Dönem 9. Sınıf Kimya Konuları

9. sınıfa giden öğrencileri birinci dönemde aşağıdaki kimya konularından sorumludur.

 • 1. Ünite: Kimya Bilimi
  • Simyadan Kimyaya
  • Kimya Disiplinleri
  • Kimyacıların Çalışma Alanları
  • Kimyanın Sembolik Dili
  • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • 2. Ünite: Atom ve Periyodik Sistem
  • Atom Modelleri
  • Atomun Yapısı
  • Periyodik Sistem
 • 3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Kimyasal Türler
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

2. Dönem 9. Sınıf Kimya Konuları

9. sınıfa giden öğrencileri ikinci dönemde aşağıdaki kimya konularından sorumludur.

 • 3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Güçlü Etkileşimler
   • İyonik Bağların Oluşumu
   • Kovalent Bağların Oluşumu
  • Zayıf Etkileşimler
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • 4. Ünite: Maddenin Hâlleri
  • Maddenin Fiziksel Halleri
  • Katılar
  • Sıvılar
  • Gazlar
  • Plazma
 • 5. Ünite: Doğa ve Kimya
  • Su ve Hayat
  • Çevre Kimyası

Yukarıdaki listede 3. ünite iki kez yer almaktadır. Bu, ünitenin hem ilk dönemde hem de ikinci dönemde işlenmesinden dolayıdır. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ünitesi, her iki dönemde de işlenmektedir.