8. Sınıf Mevsimler ve İklim Konu Anlatımı ve Konu Özeti

Mevsimler ve İklim Ünitesi :  Mevsimlerin Oluşumu

Konu / Kavramlar: Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler

Kazanım Hedefi :  Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.

 • Dünya’nın dönme ekseni olduğuna değinilir.
 • Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye değinilir.
 • Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir.

Dünyanın Hareketleri

 • Dünya kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda Güneş’in etrafında da dolanır.
 • Dünya’nın Güneş etrafındaki bir turu 1 yıl (365 gün 6 saat, 52 hafta) sürer.
 • Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesi elips şeklindedir.
 • Dünya’nın kendi ekseni etrafında bir turunu 24 saatte tamamlar.

Dünya’nın Şekli ve Gece Gündüz Oluşumu

 • Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi ile gece-gündüz meydana gelir.
 • Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının meydana gelmesi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. Gündüz Güneş ışığı alan tarafın sıcaklığı artarken, gece Güneş ışığı almadığı için soğur.
 • Dünya’nın geoid şeklindedir. Kürenin kutuplardan basık, ekvatordan şişkin biçimidir.
 • Dünya’nın şeklinden dolayı ekvator bölgesi Güneş ışığını daha dik, kutuplar bölgesi ise daha eğik alır.
 • Ekvator bölgesi daha sıcak olurken, kutuplar daha soğuk olmaktadır.
 • Dünya’da Gece Gündüz Oluşumu

Mevsimlerin Oluşumu

 • Dünya’nın Güneş etrafında dolanması ve dönme ekseninin eğikliği sonucu mevsimler oluşur.
 • Dünya’nın Güneş etrafındaki dönme ekseni ile yörünge düzlemi arasında 23° 27′ (Yaklaşık 23.5°) lik açı vardır.
 • Dünya, Güneş etrafında dönerken bu eğiklikten dolayı, kuzey ve güney yarım küre farklı zamanlarda farklı ışık alır.
 • Fazla ışık alan yarım küre yaz, az ışık alan yarım küre kış mevsimini yaşar.
 • Dünya kuzey ve güney yarım kürelerden oluşur. Ülkemiz kuzey yarım kürededir.
 • Kuzey yarım küre kış mevsimini yaşarken, güney yarım küre yaz mevsimini yaşamaktadır.
 • Dünya’nın dönme ekseninin, yörünge düzlemine dik olması durumunda Dünya üzerinde farklı mevsimler yaşanmayacaktı.
 • Ekinoks (gece gündüz eşitliği) 21 mart ve 23 eylül tarihleridir.
 • Gün dönümü tarihleri 21 haziran ve 21 aralıktır.

Dünya’nın dönme ekseninin eğik olmasının etkileri Nelerdir? (Yazılı Sorusu Olabilir)

 • Mevsimler meydana gelir.
 • Aynı zamanda Dünya’nın kuzey ve güney yarım küresinde farklı mevsimler yaşanır.
 • Yıl boyunca sıcaklık değişimleri olur.
 • Gece ve gündüz süreleri yıl boyunca değişir.
 • Güneş ışınlarının Dünya üzerine geliş açıları değişir.

Mevsimler ve İklim Ünitesi :  İklim ve Hava Hareketleri 

Konu / Kavramlar: İklim, iklim bilimi, iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri

Kazanım Hedefi :  Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.

 • İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
 • İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.

İklim nedir : Yeryüzünün bir kısmında uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarının ortalamasına iklim denir.

 • Dünya’nın farklı bölgelerinde farklı iklimler gözlemlenir.
 • Kutup iklimi, ekvatoral iklim, karasal iklim, çöl iklimi gibi iklim çeşitleri bulunmaktadır.
 • Türkiye üzerinde Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim görülür.
 • Dünya üzerinde iklimler zamanla değişmektedir.
 • İklimle uğraşan bilim dalına klimatoloji (iklim bilimi) denir. (Yazılı Sorusu)
 • İklimle uğraşan bilim insanlarına klimatolog (İklim bilimci) denir. (Yazılı Sorusu)

İklim ve Hava Olayları Arasındaki Farklar (Yazılı Sorusu)

 • İklim geniş bir bölgede, hava olayları dar bir alanda görülür.
 • İklim uzun zamanda görülür, hava olayları kısa zamanda görülür.
 • İklim kesin, hava olayları tahminidir.
 • İklimi araştıran bilim dalı klimatoloji, hava olaylarını araştıran bilim dalı meteorolojidir.

İklim Değişikliğinin Nedenleri ve Sonuçları 

 • Dünya üzerinde insanların faaliyetleri sonucu iklimlerde değişmeler meydana gelmeye başlanmıştır.
 • Atmosfere salınan sera gazları hava sıcaklığının artmasına buda iklim değişikliğine neden olmaktadır.
 • Sera gazlarının salınımı sonucu küresel ısınma meydana gelir. Küresel ısınma ile buzullar erimekte, deniz seviyelerinde artış oluşmaktadır.
 • Mevsimsel değişiklikler ile beraber sel, kasırga gibi doğal afetler daha sık yaşanmaktadır.

İklim değişikliğini önlemek için neler yapılmalıdır?

 • Yenilenemez enerji kaynakları (Fosil yakıtlar, nükleer enerji) yerine, yenilenebilir enerji kaynakları (Rüzgar, güneş, hidroelektrik …) kullanılmalıdır.
 • Enerji tasarrufu yapılmalıdır. Enerji tasarrufu sağlayan A sınıfı elektrikli araçlar kullanılmalıdır.
 • Atıkların içerisinde geri dönüşümü mümkün olanlar (kağıt, metal, plastik, cam …), geri dönüştürülerek doğal kaynakların kullanımı azaltılmalıdır.
 • Binalarda ısı yalıtımı yapılmalıdır.
 • Ormanlar ve yeşil alanlar korunmalıdır. Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.
 • İnsanlar küresel ısınma ve çevrenin korunması konusunda bilgilendirilmelidir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.