8. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri

8. Sınıf İngilizce dersleri içerisinde yer alan 8. Sınıf İngilizce 8. Ünite Chores Kelimeleri ve Türkçe anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf İngilizce 8. ünite kelimeleri listesi, alfabetik sıraya göre a’dan z’ye sıralanmıştır. 8. Sınıf İngilizce 8. ünite kelimeleri, 8. Sınıf İngilizce MEB ve 8. Sınıf Tutku Yayınlarına ait ders kitaplarının her ikisinde de yer alan İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamlarından oluşmaktadır.

8. Sınıf İngilizce 8. Ünite Chores Kelimeleri

İNGİLİZCE KELİMELER TÜRKÇE ANLAMI
affect etkilemek
assignment görev, ödev
be in charge of -den sorumlu olmak
be responsible for -den sorumlu olmak
become olmak
bill fatura
borrow ödünç almak
boss patron
brilliant muhteşem, dahice
by the way bu arada
chat sohbet etmek
chore günlük ev işi
classmate sınıf arkadaşı
clean up temizlemek
complain şikayet etmek
cook yemek pişirmek
cooperate işbirliği yapmak
damage zarar vermek
decorate dekore etmek, süslemek
delicious lezzetli
dessert tatlı
diary günlük ev işi
dish yemek
dishes bulaşık
dishwasher bulaşık makinesi
disturbing rahatsız edici
do chores ev işleri yapmak
do the laundry çamaşır yıkamak
do the washing up bulaşıkları yıkamak
doorbell kapı zili
dry kurutmak
dust toz almak
duty görev
empty boşaltmak
entire bütün, hepsi
experience deneyim, tecrübe(etmek)
feature özellik
flat apartman dairesi
furniture mobilya, ev eşyası
garbage çöp
gather topla(n)mak, biriktirmek
get annoyed kızmak
get bored sıkılmak
graduate mezun olmak
grass otlak, çimen
grocery shopping market alışverişi
habit alışkanlık
hang on asmak
hang out çamaşır asmak
household ev veya aileye ait
importance önem
iron ütü, ütülemek
janitor temizlik görevlisi
lawn çayır, çimen
load yüklemek, doldurmak
look after ile ilgilenmek, göz kulak olmak
make a suggestion öneride bulunmak
make the bed yatağı toplamak
meal yemek, öğün
mess karışıklık, dağınıklık
mop paspas yapmak
mop the floor yerleri paspaslamak
moral ahlaki
mow çim/ot biçmek
necessary gerekli
obey itaat etmek, uymak
obligation zorunluluk
opinion fikir
organize organize etmek
pay ödemek
peaceful huzurlu
periodically belirli aralıklarla
pick up birini bir yerden almak
prepare hazırlamak
presentation sunum
randomly rasgele
relative akraba
respect saygı duymak
respectful saygılı
responsibility sorumluluk
return dönemek, iade etmek
reward ödüllendirmek, mükafat
ribbon kurdele
ring çalmak (telefon/zil)
rubbish çöp
rule kural
sacrifice feast eve kurban bayramı arifesi
set the table sofrayı kurmak
severe sert, şiddetli
share paylaşmak
slipper terlik
step by step adım adım, kademe kademe
sweep süpürmek
sweep the leaves yaprakları süpürmek
take care of ilgilenmek, göz kulak olmak
take out the garbage/trash/rubbish çöpü dışarı atmak
task görev, ödev
tidy up etrafı toparlamak
tradition gelenek
trash çöp
understand anlamak
vacuum elektrik süpürgesi ile süpürmek
volunteer gönüllü
warn uyarmak
wash yıkamak
wash the dishes bulaşıkları yıkamak
water the flowers çiçekleri sulamak
water the plants bitkileri sulamak
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.