8. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeleri

8. Sınıf İngilizce dersleri içerisinde yer alan 8. Sınıf İngilizce 7. Ünite Tourism Kelimeleri ve Türkçe anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf İngilizce 7. ünite kelimeleri listesi, alfabetik sıraya göre a’dan z’ye sıralanmıştır. 8. Sınıf İngilizce 7. ünite kelimeleri, 8. Sınıf İngilizce MEB ve 8. Sınıf Tutku Yayınlarına ait ders kitaplarının her ikisinde de yer alan İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamlarından oluşmaktadır.

8. Sınıf İngilizce 7. Ünite Tourism Kelimeleri

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE ANLAMI
abandon terk etmek, bırakmak
abroad yurt dışında
accommodation konaklama, kalacak yer
advertisement ilan, reklam, duyuru
all-inclusive her şey dahil
amphitheater anfi tiyatro
ancient eski, antik
aquarium akvaryum
architecture mimari
artifical yapay
attend katılmak
attractive cazip, çekici,göz alıcı
authentic özgün
average ortalama
basket sepet
bed and breakfast oda kahvaltı
border sınır
bridge köprü
budget bütçe
bullfighting boğa güreşi
capital city başkent
caravansary kervansaray
castle kale
cathedral katedral, büyük kilise
cave mağara
celebration kutlama
ceremony tören
charming alımlı, büyüleyici, hoş
climate iklim
common alışılmış, yaygın, sıradan
conquer fethetmek, ele geçirmek
conquest fetih
construct inşa etmek, kurmak
construction yapı, inşaat, inşa etme
contain kapsamak, içermek
countryside kırsal kesim
cruise holiday gemi tatili
cultural kültürel
date back to geçmişe dayanmak
definitely kesinlikle, elbette
destination varış yeri, gidilecek yer
dish yemek
diversity çeşitlilik
dominance hakimiyet, üstünlük
dormitory öğrenci yurdu
earthen topraktan yapılmış
emperor hükümdar
empire imparatorluk
enormous kocaman
experience deneyim, başından geçmek, tecrübe etmek
famous ünlü, tanınmış, meşhur
fascinating büyüleyici, etkileyici
fountain çeşme
fragrant hoş kokulu
fried liver ciğer kavurma
guesthouse konukevi
handcraft el sanatı, el işi
heaven cennet
highland dağlık arazi
historic tarihi
incredible inanılmaz, şaşırtıcı
inscription kitabe
invasion istila
island ada
journal dergi, seyir defteri, anı defteri, günlük
landmark kent simgesi
landscape manzara
location konum
madrasa medrese
mansion konak, köşk
mausoleum anıt mezar
meatball köfte
memory hafıza
migration göç
monastery manastır
monument anıt, heykel, eser
moreover üstelik, ayrıca
mosque cami
mostly çoğunlukla
must-see görülmesi gereken
mystic esrarlı
palace saray
peninsula yarımada
population nüfus
pottery çanak çömlek
preserve korumak
prophet peygamber
province il
public halk, kamu, umumi, halka açık
pyramid piramit
refresh ferahla(t)mak, tazelenmek
relax rahatlamak, gevşemek
remarkable göze çarpan, dikkat çekici
resort tatil yeri
rock tomb kaya mezar
rural kırsal
seaside deniz kenarı
settlement yerleşim
shrine tapınak
sightseeing gezi
site yerleşim
soap sabun
souvenir hediyelik eşya
spectator seyirci
splendid müthiş ,şahane
square meydan
tradition gelenek, görenek
taste tat(mak)
temperature ısı, sıcaklık
temple tapınak
terrestrial karasal
tomb mezar
tourism turizm
trade route ticaret yolu
traditional geleneksel
transportation ulaşım, taşıma, nakliye
trip seyahat, gezi
truly tamamen, sahiden, cidden
Turkish delight Türk lokumu
unforgettable unutulmaz
urban kentsel
vacation tatil
waterway su yolu, kanal
wealth varlık, zenginlik, servet
weigh tartmak, belirli bir ağırlık gelmek
wickerwork hasır
wildebeest afrika antilobu
worldwide dünya çapında
worth değer
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.