8. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri

8. Sınıf İngilizce dersleri içerisinde yer alan 8. Sınıf İngilizce 4. Ünite On The Phone Kelimeleri ve Türkçe anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf İngilizce 4. ünite kelimeleri listesi, alfabetik sıraya göre a’dan z’ye sıralanmıştır. 8. Sınıf İngilizce 4. ünite kelimeleri, 8. Sınıf İngilizce MEB ve 8. Sınıf Tutku Yayınlarına ait ders kitaplarının her ikisinde de yer alan İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamlarından oluşmaktadır.

8. Sınıf İngilizce 4. Ünite On The Phone Kelimeleri

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE KARŞILIĞI
access erişim
addiction bağımlılık
angry sinirli
answer cevap, cevap vermek
anymore artık, bundan sonra
application uygulama (mobil)
appointment randevu
as soon as possible bir an önce, olabildiğince çabuk
available müsait, uygun
bad line kötü hat
bill fatura
book ayırtmak, rezervasyon yaptırmak
bored sıkılmış
break into zorla girmek
burglar hırsız
burglary hırsızlık
call telefonla aramak
call center çağrı merkezi
collect toplamak
commander komutan
communicate iletişim kurmak
communication iletişim
confirm onaylamak
connect bağlamak, bağlanmak
contact irtibat kurmak
carry taşımak
cons dezavantajlar
customer müşteri
customer service müşteri hizmeti
dial aramak, telefon numarasını çevirmek
disabled engelli, sakat
donate bağış yapmak
doorbell kapı zili
environment çevre
embarrassed mahcup, utanmış
emergency acil vaka
engaged meşgul (telefon)
evolve değişmek, evrim geçirmek
face to face yüz yüze
fire yangın, alev
flight ticket uçak bileti
foreign language yabancı dil
garbage çöp
generous cömert
go on vacation tatile gitmek
goldsmith kuyumcu
hang on beklemek
harmful zararlı
hold on beklemek
hang up telefonu kapamak
history tarih
improve geliştirmek
in need muhtaç
incident olay
information bilgi
interaction etkileşim
invent icat etmek
joke şaka, şaka yapmak
keep in touch irtibatta olmak
learn öğrenmek
leave a message mesaj bırakmak
letter mektup
lovely hoş, sevimli
medical care sağlık yardımı, tıbbi bakım
medicine tıp, ilaç
make a complaint şikayetçi olmak
make a reservation rezervasyon yapmak
meet up buluşmak, rastlaşmak
memo kısa not
misunderstanding yanlış anlaşılma
mobile phone cep telefonu
movie shooting film çekimi
municipality belediye
neighbour komşu
neighbourhood civar, muhit, komşuluk
notice fark etmek, duyuru, ihbar
old-fashioned eski moda, demode
opinion fikir, düşünce, görüş
order sipariş vermek
participant katılımcı
percent yüzde (%)
phone call telefon görüşmesi, telefonla arama
phone conversation telefon görüşmesi
pick up telefonu açmak
plant dikmek, ekmek (bitki)
pros avantajlar
provide sağlamak
put through telefonu/telefona bağlamak
printing machine baskı makinesi
rank aşama, kademe, sıra
refugee mülteci
repeat tekrarlamak
research araştırmak
rescue kurtarmak
response cevap, karşılık
result sonuç
ring çalmak (telefon/zil), telefon etmek
scared korkmuş
send göndermek
share paylaşmak
sleepy uykulu
smart akıllı
smartphone akıllı telefon
smoke signal duman işareti
social network sosyal ağ
soldier asker
solve çözmek, halletmek
stranger yabancı
surprised şaşırmış
talk konuşmak
text a message mesaj atmak
translate tercüme etmek
urgent acil
use kullanmak
useful yararlı
warn uyarmak
wonder merak etmek
write yazmak
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.