7. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeleri

7 Sınıf İngilizce dersleri içerisinde yer alan 7. Sınıf İngilizce 7. Ünite Dreams Kelimeleri ve Türkçe anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıf İngilizce 7. ünite kelimeleri listesi, alfabetik sıraya göre a’dan z’ye sıralanmıştır. 7. Sınıf İngilizce 7. ünite kelimeleri, 7. sınıf İngilizce MEB ve 7. sınıf İngilizce Bilim ve Kültür Yayınlarına ait ders kitaplarının her ikisinde de yer alan İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamlarından oluşmaktadır.

7. Sınıf İngilizce 7. Ünite Dreams Kelimeleri

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE ANLAMI
abroad yurt dışında
accommodation konaklama, kalacak yer
achieve başarmak
alien uzaylı, yaratık
be proud of gurur duymak
beat yenmek
believe inanmak
brain beyin
brilliant zeki
canary kanarya
cancer kanser
career kariyer
certain kesin
champion şampiyon
climate iklim
communication iletişim
company şirket
concern ilgi, ilgili olmak
court kort, spor sahası
cure çare, tedavi
definitely kesinlikle
disappear ortadan kaybolmak, yok olmak
discover keşfetmek
disease hastalık
dream rüya(görmek), hayal(kurmak)
driving test direksiyon sınavı
drought kuraklık
education eğitim
election seçim
environment çevre
especially özellikle
excellent mükemmel
exciting heyecan verici
exercise alıştırma, egzersiz(yapmak)
expectation beklenti, umut
expensive pahalı
extinct nesli tükenmiş
fail başarısız olmak
fashion moda
firm firma
future gelecek
get bored sıkılmak
get married evlenmek
goal amaç, hedef, gol
graduate mezun olmak
grow up yetişmek, büyümek
guess tahmin(etmek)
habitat doğal ortam, yaşam alanı
harm zarar(vermek)
healthy sağlıklı
hope umut(etmek)
illness hastalık
imagine hayal etmek, sanmak
improvement gelişim, ilerleme
increase artmak
industry endüstri, sanayi
invent icat etmek
kitten kedi yavrusu
league lig, küme
lifestyle yaşam biçimi
lose kaybetmek
maid hizmetçi
make a career kariyer yapmak
make a guess tahmin etmek
make contact bağlantı kurmak
medal madalya
on foot yaya olarak, yürüyerek
overseas deniz aşırı, yurt dışı
pass the exam sınavı geçmek
passion hırs, tutku
peaceful huzurlu
pill hap, ilaç
planet gezegen
plant bitki(dikmek)
play a trick hile yapmak
pollution kirlilik
practise alıştırma yapmak
precaution önlem
predict öngörmek, tahmin etmek
prediction tahmin
prize ödül
probably galiba, muhtemelen
protector koruyucu
provide sağlamak, tahmin etmek
put on weight kilo almak
reason sebep
receive teslim almak, almak
record kaydetmek, kayıt, rekor
respect saygı(göstermek)
result sonuç, sonuçlanmak
retired emekli
run a business bir işi yönetmek
score puan(almak)
skill beceri, marifet
solar energy güneş enerjisi
space uzay
success başarısız olmak
successful başarılı
survive sağ kalmak, atlatmak
traffic jam trafik sıkışıklığı
train eğitim vermek, antrenman yapmak
trainer eğitici, antrenör
transportation ulaşım, nakliye
trick kandırmak, hile
vote oy(vermek)
war savaş
waste boşa harcamak, israf etmek
waste time oyalanmak, boşa zaman geçirmek
well-known tanınmış, ünlü
widespread yaygın
world dünya
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.