7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri

7 Sınıf İngilizce dersleri içerisinde yer alan 7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Wild Animals Kelimeleri ve Türkçe anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıf İngilizce 4. ünite kelimeleri listesi, alfabetik sıraya göre a’dan z’ye sıralanmıştır. 7. Sınıf İngilizce 4. ünite kelimeleri, 7. sınıf İngilizce MEB ve 7. sınıf İngilizce Bilim ve Kültür Yayınlarına ait ders kitaplarının her ikisinde de yer alan İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamlarından oluşmaktadır.

7. Sınıf İngilizce 4. Ünite Wild Animals Kelimeleri

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE ANLAMI
attack saldırmak
avarage ortalama
bat yarasa
be afraid of -den korkmak
bite ısırmak
cage kafes
carnivore etobur, etçil
carnivorous etobur, etçil
cause sebep olmak
cave mağara
change değitirmek, değişmek
climate iklim
crocodile timsah
dangerous tehlikeli
deer geyik
desert çöl
destroy tahrip etmek
die ölmek
discover keşfetmek
dolphin yunus balığı
eagle kartal
eat yemek yemek
elephant fil
endangered nesli tehlikede
enormous kocaman
environment çevre
excellent mükemmel
extinct nesli tükenmiş
extinction nesli tükenme
fin yüzgeç
flower çiçek
fruit meyve
fur kürk
giraffe zürafa
global warming küresel ısınma
grassland otlak, çayır
grow up büyümek
habitat yaşam alanı
harm zarar vermek
herbivore otobur, otçul
herbivorous otobur, otçul
huge kocaman
human insan
hunt avlamak
hunter avcı
immediately derhal
in danger tehlikede
ivory fildişi
jungle balta girmemiş orman
keep clean temiz tutmak
kill öldürmek
lake göl
land kara
leave ağaç yaprağı
leg bacak
lifespan ömür, yaşam süresi
lion aslan
live yaşamak
lizard kertenkele
main başlıca
mammal memeli
measure ölçüsünde olmak
mountain dağ
national park millipark
nature doğa
neck boyun
ocean okyanus
octopus ahtapot
overhunting aşırı avlanma
owl baykuş
paw pençe
plant bitki, dikmek, ekmek
plant tree ağaç dikmek
poisonous zehirli
polar bear kutup ayısı
pollute kirletmek
population nüfus
prevent önlemek
prey avlamak, av
protect korumak
rat sıçan
reptile sürüngen
rhino gergedan
saber-toothed sivri ve keskin dişli
sea deniz
seal fok balığı
shape şekil, şekil vermek
shark köpek balığı
sharp keskin
silent sessiz
size büyüklük, ölçü, boyut
skin ten, cilt, deri
snake yılan
squirrel sincap
stop dur(dur)mak
stripe çizgi
sunlight güneş ışığı
survive hayatta kalmak
take precaution önlem almak
tiger kaplan
trade ticaret
trunk fil hortumu
turtle kaplumbağa
tusk fildişi
volcano eruption volkanik patlama
water bird su kuşu
wear giyinmek
weigh ağırlığında olmak
weight ağırlık
wild animals vahşi hayvanlar
wildlife vahşi yaşam
wing kanat
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.