7. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri

7 Sınıf İngilizce dersleri içerisinde yer alan 7. Sınıf İngilizce 3. Ünite Biographies Kelimeleri ve Türkçe anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıf İngilizce 3. ünite kelimeleri listesi, alfabetik sıraya göre a’dan z’ye sıralanmıştır. 7. Sınıf İngilizce 3. ünite kelimeleri, 7. sınıf İngilizce MEB ve 7. sınıf İngilizce Bilim ve Kültür Yayınlarına ait ders kitaplarının her ikisinde de yer alan İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamlarından oluşmaktadır.

7. Sınıf İngilizce 3. Ünite Biographies Kelimeleri

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE KARŞILIĞI
achievement başarı
alone yalnız
award ödül
be born doğmak
be interested in ilgi duymak
biography biyografi
birth doğum
brilliant zeki
bulb ampul
childhood çocukluk
chronological kronolojik
citizen vatandaş
commander komutan
company şirket
competition yarışma
compose bestelemek
date tarih
death ölüm
degree derece, rütbe
design tasarlamak
device cihaz, alet
diary günlük
die ölmek
discover keşfetmek
divorce boşanmak
education eğitim
effort çaba
event olay
experience deneyim
extraordinary olağanüstü
famous ünlü
flight uçuş
force zorlamak, mecbur etmek
found kurmak
get engaged nişanlanmak
get married evlenmek
get retired emekli olmak
give information bilgi vermek
government hükümet
graduate mezun olmak
grandchildren torunlar
grow up büyümek, yetişmek
high mark yüksek not
hometown memleket
important önemli
influence etkilemek
interest ilgi
invent icat etmek
invention icat
inventor mucit
leave ayrılmak
life yaşam
marriage evlilik
milestone dönüm noktası
move taşınmak
order sıra, düzen
own sahip olmak
parent ebeveyn
physicist fizikçi
physics fizik
prize ödül
produce üretmek
profession iş, meslek , uzmanlık alanı
raise büyütmek(çocuk)
receive almak
recording kayıt
remote controller kumanda
reward ödüllendirmek, ödül
scholarship burs
scientist bilim insanı
seperate ayrılmak
special özel
success başarı
successful başarılı
talented yetenekli
task görev
unfortunately maalesef
warrior savaşçı
well-known tanınmış, meşhur, ünlü
wing kanat
wireless kablosuz
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.