7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri

7 Sınıf İngilizce dersleri içerisinde yer alan 7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Planets Kelimeleri ve Türkçe anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıf İngilizce 10. ünite kelimeleri listesi, alfabetik sıraya göre a’dan z’ye sıralanmıştır. 7. Sınıf İngilizce 10. ünite kelimeleri, 7. sınıf İngilizce MEB ve 7. sınıf İngilizce Bilim ve Kültür Yayınlarına ait ders kitaplarının her ikisinde de yer alan İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamlarından oluşmaktadır.

7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Planets Kelimeleri

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE ANLAMI
alien uzaylı, yaratık
amazing şaşırtıcı, harika, inanılmaz
anymore artık, bundan sonra
asteroid asteroit, küçük gezegen
atmosphere atmosfer, hava
black hole kara delik
circumference daire çevresi
comet kuyruklu yıldız
crew tayfa, mürettebat, ekip
decrease küçülmek, azal(t)mak
define tanımlamak, açıklamak
definition tanım, tarif, açıklama
discover keşfetmek, ortaya çıkarmak
dwarf cüce
easily kolaylıkla
equatorial ekvatoral, ekvatorla ilgili
evidence delil, kanıtlamak, açığa vurmak
explode patla(t)mak, havaya uçurmak
exploration keşif
explore keşfetmek, araştırmak, incelemek
galaxy galaksi
gravity yer çekimi
information bilgi
inner iç, içerideki
intend niyet etmek, demek istemek
iron oxide demir oksit
journey yolculuk, seyahat, yolculuk etmek
lunar ay ile ilgili
manned içinde insan bulunan (uzay aracı vb.)
Mass yığmak, biriktirmek, yığın, kütle
material materyal, madde, malzeme
meteor shower meteor yağmuru
Milky Way samanyolu
mission vazife, misyon, görev
moon ay
mysterious esrarengiz, gizemli, anlaşılmaz, garip
natural doğal
nucleus atom çekirdeği, kuyruklu yıldızın parlak başı
object obje, nesne, cisim
observe gözlemlemek
orbit yörünge, yörüngede dönmek
orbital period yörünge dönüş süresi
originally aslen, aslında
outer dış, dıştaki
Planet gezegen
possible olası, muhtemel, mümkün
proof kanıt, ispat
rescue kurtarmak
research incelemek, araştırmak, araştırma
return geri dönmek, iade etmek
ring çalmak(telefon/zil), halka
rock kaya, taş, sallanmak
rocky kayalık
safely güvenli bir şekilde
sample örnek, numune
satellite uydu
Scientist bilim insanı
size büyüklük, ölçü, boyut
solar system güneş sistemi
space uzay
space shuttle uzay mekiği
spacecraft uzay aracı, uzay gemisi
spaceflight uzay uçuşu
star yıldız
status statü, durum, vaziyet
step adım, basamak
surface yüzey
temperature sıcaklık, ısı, derece
travel gezmek, seyahat etmek, yolculuk yapmak
trip seyahat, yolculuk, gezi
universe kainat, evren
weigh tartmak, belirli bir ağırlık gelmek
well-known ünlü, iyi bilinen
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.