6 basamaklı kaç tane palindromik sayı vardır?

Palindrom Sayı : Tersten okunuşu da aynı olan sayılara verilen isimdir.

Altı basamaklı bir sayının Palindromik Sayı olabilmesi için birler basamağı ve yüzbinler basamağındaki rakam, onlar basamağı ve onbinler basamağındaki rakam ile binler basamağı ve yüzler basamağındaki rakam aynı olmalıdır. Farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse sayımız abccba formatında olmalıdır.

  • a yerine (1,2,3,…,9) rakamları gelebilir.
  • b yerine (0,1,2,3,…,9) rakamları gelebilir.
  • c yerine (0,1,2,3,…,9) rakamları gelebilir.

a=1 ve b=0 değerlerini aldığında c={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} değerlerini alabilir. 10 sayı yazılabilir.

a=1 ve b=1 değerlerini aldığında c={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} değerlerini alabilir. 10 sayı yazılabilir.

a=1 ve b=2 değerlerini aldığında c={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} değerlerini alabilir. 10 sayı yazılabilir.

.
.
.

a=1 ve b=9 değerlerini aldığında c={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} değerlerini alabilir. 10 sayı yazılabilir.

a=2 ve b=0 değerlerini aldığında c={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} değerlerini alabilir. 10 sayı yazılabilir.

a=2 ve b=1 değerlerini aldığında c={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} değerlerini alabilir. 10 sayı yazılabilir.

a=2 ve b=2 değerlerini aldığında c={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} değerlerini alabilir. 10 sayı yazılabilir.

.

.

.

.

a=9 ve b=9 değerlerini aldığında c={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} değerlerini alabilir. 10 sayı yazılabilir.

Bu sebep ile 6 basamaklı palindrom sayı adedi = 900 tanedir.

Permütasyon ile Hesaplama

Sayımız abccba formatında olmalıdır.

  • a yerine (1,2,3,…,9) rakamları gelebilir.
  • b yerine (0,1,2,3,…,9) rakamları gelebilir.
  • c yerine (0,1,2,3,…,9) rakamları gelebilir.

9.10.10 = 900 sayı yazılabilir.

Palindromik sayı soruları genellikle sayısal mantık soruları, muhakeme soruları , permütasyon soruları veya zeka soruları bölümünde karşımıza gelmektedir.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.