55 sayısı bir kaprekar sayısı mıdır?

Kaprekar Sayısı Nedir : Kaprekar sayıları , 1949 yılında Hintli matematikçi Shri Dattathreya Ramachandra Kaprekar tarafından tanımlanan sayılardır.

Kaprekar Sayısı : n basamaklı bir t sayısının karesi alınıp sağdaki n basamağı solda kalan n-1 basamağa eklendiğinde sonuç yine t sayısını veriyor ise bu sayı kaprekar sayısı olarak değerlendirilir.

Soru : İki basamaklı 55 sayısı bir kaprekar sayısı mıdır?

55² = 3025, sağdan iki basamak 25 , soldan iki basamak 30.

Bu iki sayının toplamı 30+25=55 yani sayının kendisidir. Bundan dolayı 55 sayısı kaprekar sayısıdır.

Kaprekar Sayı Örnekleri : 1, 9, 45, 55, 99, 297, 703, 999, 2223, 2728, 4879 sayıları da diğer bazı Kaprekar  sayılarına örnek sayılardır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.