5. Sınıf Matematik Konuları Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri

5. Sınıf Matematik Konuları, 5. Sınıf Matematik Konularının ünitelere göre dağılımları ve 5. Sınıf Matematik Konu Kazanımları MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından güncellenen yeni müfredat doğrultusunda aşağıda liste şeklinde verilmiştir.

5. Sınıf Matematik KONULARI 2018-2019

5. sınıf matematik müfredatı 6 üniteden oluşmaktadır.

5. Sınıf Matematik 1. Ünite Konuları

 • Doğal Sayılar
 • Doğal Sayılarla İşlemler

5. Sınıf Matematik 2. Ünite Konuları

 • Kesirler
 • Kesirlerle İşlemler

5. Sınıf Matematik 3. Ünite Konuları

 • Ondalık Gösterim
 • Yüzdeler

5. Sınıf Matematik 4. Ünite Konuları

 • Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
 • Üçgenler ve Dörtgenler

5. Sınıf Matematik 5. Ünite Konuları

 • Veri Toplama ve Değerlendirme
 • Uzunluk ve Zaman Ölçme

5. Sınıf Matematik 6. Ünite Konuları

 • Alan Ölçme
 • Geometrik Cisimler

5. Sınıf Matematik MATEMATİK KAZANIMLARI 2018-2019

SAYILAR VE İŞLEMLER ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılar

1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla İşlemler

1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.

2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.

3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.

5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.

6. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

7. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır.

8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.

9. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.

10. Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar.

11. En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.

12. Dört işlem içeren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirler

1. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

2. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.

3. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.

4. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

5. Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar.

6. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirlerle İşlemler

1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.

2. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Alt Öğrenme Alanı: Ondalık Gösterim

1. Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.

2. Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder.

3. Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

4. Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.

5. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.

Alt Öğrenme Alanı: Yüzdeler

1. Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.

2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.

3. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır.

4. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.

GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

1. Doğru, doğru parçası ve ışını açıklar ve sembolle gösterir.

2. Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.

3. Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer.

4. 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.

5. Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer.

6. Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

Alt Öğrenme Alanı: Üçgenler ve Dörtgenler

1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.

2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

3. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer.

4. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.

Alt Öğrenme Alanı: Uzunluk ve Zaman Ölçme

1. Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

2. Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar, verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur.

3. Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Alan Ölçme

1. Dikdörtgenin alanını hesaplar; santimetrekare ve metrekareyi kullanır.

2. Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder.

3. Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.

4. Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Cisimler

1. Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel elemanlarını belirler.

2. Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir.

3. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

VERİ İŞLEME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Veri Toplama ve Değerlendirme

1. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.

2. Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.

3. Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer.

Yazı Değerlendirme
100%
Başarılı
 • Bilgilendirme
 • Linkler

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.