4 basamaklı kaç tane palindromik sayı vardır?

Palindrom Sayı : Tersten okunuşu da aynı olan sayılara verilen isimdir.

Dört basamaklı bir sayının Palindromik Sayı olabilmesi için birler basamağı ve yüzler basamağındaki rakam ile binler basamağı ve onlar basamağındaki rakam aynı olmalıdır. Farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse sayımız abba formatında olmalıdır.

  • a yerine (1,2,3,…,9) rakamları gelebilir.
  • b yerine (0,1,2,3,…,9) rakamları gelebilir.

a = 1 değerini aldığında b={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} değerlerini alabilir. 10 sayı yazılabilir.

a = 2 değerini aldığında b={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} değerlerini alabilir. 10 sayı yazılabilir.

.

.

.

a = 9 değerini aldığında b={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} değerlerini alabilir. 10 sayı yazılabilir.

Bu sebep ile 4 basamaklı palindrom sayı adedi = 90 tanedir.

Palindromik sayı soruları genellikle sayısal mantık soruları, muhakeme soruları , permütasyon soruları veya zeka soruları bölümünde karşımıza gelmektedir.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.