2021 YKS Konuları – 2021 TYT Konuları – 2021 AYT Konuları

YKS Konuları; 2021 TYT Konuları ve 2021 AYT Konuları kitapları ve açıklamaları sitemizde yerini almıştır.
Ayrıca AYT TYT Konuları da sitemizde mevcuttur. TYT AYT Konuları soru dağılımı %100 ÖSYM ve MEB’e Kriterlerine uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Konu listemizde, 2021 YKS kaldırılan konuların hiç biri yoktur. Milli Eğitim Bakanlığının son açıklamasına göre düzenlenmiş olup sitemizdeki kitaplar güncel kitaplardır.
2021 YKS Konuları; YKS Konuları derslere göre aşağıda listeden inceleyebilirsiniz. Derslerin içerisinde 2018 – 2019 – 2020 YKS de dahil olmak üzere yıllara göre yapılmış TYT, AYT; YGS ve LYS de konulara göre soru dağılımları da mevcuttur.
2021 TYT Konuları PDF ve Soru Dağılımları – 2021 TYT Konuları; TYT konularının hepsini Son değişikliklere göre  2021 yılını esas alarak düzenlenmiş
2021 TYT Konularını ve Kaynak Kitaplarını sitemizden rahatlıkla bulabilirsiniz. Üniversiteye giriş sınavı YKS Sınavı iki adet oturumdan ve bölümden oluşmaktadır. Bu oturumlardan birincisi TYT ve ikincisi AYT’dir. 2021 AYT de çıkacak konular için aşağıda mevcuttur.
TYT de çıkacak konular aşağıda mevcuttur.
TYT Sınavı toplamda Sınav süresi 120 dakikadır. 40 adet soru Türkçe konularından, 40 adet soru da Matematik konularından sorular çıkmaktadır.
Geriye kalan 40 adet sorunun ise 20’si Fen Bilimlerindeki konulardan, 20’si de Sosyal Bilimlerdeki konulardan çıkmaktadır.
Fen Bilimleri dersi bölümünde çıkan 20 sorunun 7 tanesini Fizik dersi konuları, 6 tanesini Biyoloji dersi ve geriye kalan 6 soruyu da Kimya dersindeki konular oluşturmaktadır.
Sosyal Bilgiler bölümünde çıkan 20 soruyu ise 5’er soru şeklinde Tarih dersi, Coğrafya dersi, Din ve Felsefe dersindeki konulardan gelmektedir.
Aşağıdaki listede hangi derslerin hangi konularından sorular çıktığını görebilirsiniz.
2021 TYT Sınavı Türkçe Konuları
2021 TYT Sınavı Konularında Türkçe alanında toplam 40 soru çıkmaktadır.
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözcükte Yapı
 • İsimler (Adlar)
 • Sıfatlar (Ön Adlar)
 • Zamirler (Adıllar)
 • Zarflar (Belirteç)
 • Edat, Bağlaç, Ünlem
 • Fiiler (Eylemler)
 • Ek Fiil
 • Fiilimsi
 • Fiilde Çatı
 • Cümle Ögeleri
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozuklukları
2021 TYT Sınavı Matematik Konuları
2021 TYT Sınavı Konularında Matematik alanında toplam 28 soru çıkmaktadır.
 • Sayı Kümeleri ve Çeşitleri
 • Bölme-Bölünebilme
 • Ebob-Ekok
 • Rasyonel Sayılar
 • Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü İfadeler
 • Köklü İfadeler
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran – Orantı
 • Denklem Çözme
 • Sayı – Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Yüzde-Faiz Problemleri
 • Tablo-Grafik Problemleri
 • Rutin Olmayan Problemler
 • Veri
 • Mantık
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı
 • Olasılık
2021 TYT Sınavı Geometri Konuları
2021 TYT Sınavı Konularında Geometri alanında toplam 12 soru çıkmaktadır.
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Eşlik
 • Benzerlik
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • İkizkenar-Eşkenar Üçgen
 • Dik Üçgen
 • Üçgende Alan
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • Deltoid
 • Noktanın ve Doğrunun Analitiği
 • Çemberde Açı ve Uzunluk
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Dik Prizma
 • Dik Piramit
2021 TYT Sınavı Fizik Konuları
2021 TYT Sınavı Konularında Fizik alanında toplam 7 soru çıkmaktadır.
 • Elektrostatik
 • Mıknatıs
 • Elektrik Akımı
 • İş ve Enerji
 • Kütle Merkezi
 • Dinamik
 • Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket
 • Sıvıların Kaldırma İlkesi
 • Basit Makine
 • Basınç
 • Ses
 • Optik
 • Isı Ve Sıcaklık
 • Madde Ve Özellikleri
 • Kuvvetler
 • Fiziğin Doğası
2021 TYT Sınavı Kimya Konuları
2021 TYT Sınavı Konularında Kimya alanında toplam 6 soru çıkmaktadır.
 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Hâlleri
 • Doğa ve Kimya
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Tepkime Denklemleri
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Karışımların Ayrılması
 • Asitler, Bazlar, Tuzlar
 • Kimya Her Yerde
2021 TYT Sınavı Biyoloji Konuları
2021 TYT Sınavı Konularında Biyoloji alanında toplam 6 soru çıkmaktadır.
 • Biyoloji Bilimi
 • Temel Bileşenler
 • Hücrenin Yapısı
 • Hücre Zarından Madde Alışverişi
 • Sitoplazma ve Çekirdek
 • Canlıların Sınıfl andırılması
 • Hücre Bölünmeleri
 • Üreme Çeşitleri
 • Kalıtım
 • Ekosistem Ekolojisi
2021 TYT Sınavı Tarih Konuları
2021 TYT Sınavı Konularında Tarih alanında toplam 5 soru çıkmaktadır.
 • Tarih Bilimine Giriş
 • İlk Çağ Medeniyetleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti
 • Arayış Yılları
 • Yeniçağ Avrupası
 • 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 • Yakınçağ Avrupası
 • En Uzun Yüzyıl
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • I. Dünya Savaşı
 • I. TBMM Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
2021 TYT Sınavı Coğrafya Konuları
2021 TYT Sınavı Konularında Coğrafya alanında toplam 5 soru çıkmaktadır.
 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekil ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve İklim
 • Sıcaklık
 • Basınç ve Rüzgarlar
 • Nemlilik ve Yağış
 • İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin İklimi
 • Yerin Şekillenmesi
 • İç Kuvvetler
 • Dış Kuvvetler
 • Su Kaynakları
 • Topraklar
 • Bitkiler
 • Nüfus
 • Göç
 • Yerleşmeler
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Doğal Afetler
2021 TYT Sınavı Din Konuları
2021 TYT Sınavı Konularında Din Kültürü ve Ahlak Bigisi alanında toplam 5 soru çıkmaktadır.
 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlâk ve Değerler
 • Din, Kültür ve Medeniyet
 • Hz. Muhammed (SAV.)
 • Vahiy ve Akıl
 • İslam ve Bilim / Anadolu’da İslam
 • Kur’an’da Bazı Kavramlar
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Dinler
2021 TYT Sınavı Felsefe Konuları
2021 TYT Sınavı Konularında Felsefe alanında toplam 5 soru çıkmaktadır.
 • Felsefeyi Tanıma
 • Felsefe ile Düşünme
 • Varlık Felsefesi
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
2021 AYT Sınavı Konuları PDF ve Soru Dağılımları
2021 AYT Sınavı Konuları
2021 AYT Sınavı Matematik Konuları
2021 AYT Sınavı Konuları Matematik alanında toplamda 30 soru çıkmaktadır.
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık sayı
 • Parabol
 • Eşitsizlikler
 • Permütasyon – Kombinasyon
 • Binom ve Olasılık
 • Logaritma
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev Alma Kuralları
 • Türev Uygulamaları
 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral
 • İntegralle Alan Hesabı
2021 AYT Sınavı Geometri Konuları
2021 AYT Sınavı Konularında Geometri alanında toplamda 10 soru çıkmaktadır.
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Eşlik – Benzerlik
 • Açıortay – Kenarortay
 • İkizkenar-Eşkenar Üçgen
 • Dik Üçgen
 • Üçgende Alan
 • Çokgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare – Deltoid
 • Noktanın Analitiği ve Doğrunun Analitiği
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Çemberde Açı ve Uzunluk
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Dik Prizma
 • Dik Piramit
 • Silindir-Koni-Küre
 • Çemberin Analitiği
2021 AYT Sınavı Fizik Konuları
2021 AYT Sınavı Konularında Fizik alanında toplam 14 soru çıkmaktadır.
 • Vektörler
 • Bağıl Hareket
 • Newton’ın Hareket Yasaları
 • Sabit İvmeli Hareket
 • Atışlar
 • Enerji ve Hareket
 • İtme ve Çizgisel Momentum
 • Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
 • Paralel Levhalar ve Sığa
 • Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
 • Alternatif Akım ve Transformatörler
 • Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Atom Modelleri
 • Büyük Patlama ve Radyoaktivite
 • Modern Fizik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
2021 AYT Sınavı Kimya Konuları
2021 AYT Sınavı Konularında Kimya alanında toplam 13 soru çıkmaktadır.
 • Kuantum Sayıları
 • Elektron Dizilimi
 • Periyodik Özellik
 • Gazlar
 • Çözeltilerde Derişim
 • Koligatif Özellikler
 • Çözünürlük
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Denge
 • Asit-Baz Dengesi
 • Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
 • Redoks
 • Piller
 • Elektroliz
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Hidrokarbonlar
 • Alkoller ve Eterler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Karboksilik Asitler ve Esterler
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
2021 AYT Sınavı Biyoloji Konuları
2021 AYT Sınavı Konularında Biyoloji alanında toplam 13 soru çıkmaktadır.
 • Sinir Sistemi
 • Endokrin Sistem
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Boşaltım Sistemi
 • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 • Genetik Şifre-Protein Sentezi
 • Fotosentez – Kemosentez
 • Hücresel Solunum
 • Bitki Biyolojisi
 • Canlılar ve Çevre
2021 AYT Sınavı Edebiyat Konuları
2021 AYT Sınavı Konularında Türk dili ve Edebiyatı alanında toplam 24 soru çıkmaktadır.
 • Anlam Bilgisi (Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)
 • Edebî Bilgiler
 • Destan Dönemi (İslamiyet Öncesi) Türk Edebiyatı
 • İslami Devir Türk Edebiyatı (İlk Ürünler)
 • Divan Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Edebî Akımlar
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı
 • Millî Edebiyat
 • Cumhuriyet Şiiri
 • Cumhuriyet Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Dünya Edebiyatı
 • Çağdaş Türk Edebiyatı
 • Eser Özetleri
2021 AYT Sınavı Tarih Konuları
2021 AYT Sınavı Konularında Tarih alanında toplam 10 soru çıkmaktadır.
 • Atatürk’ün Ölümü
 • 20. yy Başlarında Dünya
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum Yapısı
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Ekonomi
 • Türklerde Eğitim – Bilim
 • Türklerde Sanat
 • Türklerde Spor
2021 AYT Sınavı Coğrafya Konuları
2021 AYT Sınavı Konularında Coğrafya alanında toplam 5 soru çıkmaktadır.
 • Şehirlerin Fonksiyonları
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
 • Nüfus
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve İnsan
 • Doğal Afetler
2021 AYT Sınavı Din Konuları
2021 AYT Sınavı Konularında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında toplam 8 soru çıkmaktadır.
 • Kuran ve Yorumu
 • Hz. Muhammed’in Hayatı
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar
 • İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
 • Hazreti Muhammed
 • İslam Düşüncesinde Tasavvuf
 • Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları
2021 AYT Sınavı Felsefe Konuları
2021 AYT Sınavı Konularında Felsefe Grubu’nda Psikoloji, Sosyoloji, Mantık alanlarında toplam 12 soru çıkmaktadır.
 • Felsefe’nin Alanı
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.