2. Sınıf Oyun ve Fiziki Etkinlikler Konuları ve Kazanımları 2018-2019

2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan yeni müfredat kapsamında ilkokul 2. sınıf Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi konuları ve Kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

2. Sınıf Oyun ve Fiziki Etkinlikler Konuları ve Kazanımları

Ünite 1. Hareket Yetkinliği

 • Hareket becerileri (5 Kazanım)
 • Hareket kavramları ve ilkeleri (4 Kazanım)
 • Hareket stratejileri ve taktikleri (2 Kazanım)

Ünite 2. Aktif ve Sağlıklı Hayat

 • Düzenli fiziksel etkinlik (2 Kazanım)
 • Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri (8 Kazanım)
 • Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz (3 Kazanım)

2. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ KAZANIMLARI

 • 1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
 • 2. Yer değiştirme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.
 • 3. Dengeleme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
 • 4. Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.
 • 5. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri artan bir doğrulukla yapar.
 • 6.Nesne kontrolü gereken hareketleri alan farkındalığı, efor ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.
 • 7. İki ve daha fazla hareket becerisini birleştirerek artan doğrulukta uygular.
 • 8. Verilen ritim ve müziğe uygun bireysel ve grupla nesneli/nesnesiz dans eder.
 • 9.Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini içeren eşli ve küçük gruplarda basit kurallı oyunlar
  oynar.
 • 10. Temel hareket becerilerini uygularken tekniğe ait dikkat edilmesi gereken özellikleri söyler.
 • 11. Vücut bölümlerinin ve tamamının hareketlerini açıklar.
 • 12. Efor kavramına göre vücudunun nasıl hareket edeceğini açıklar.
 • 13. Oyunda basit stratejileri ve taktikleri oyun kuralları doğrultusunda kullanır.
 • 14. Sağlıklı olmak ve sağlığını geliştirmek için oyunlara ve fiziki etkinliklere neden katılması
  gerektiğini açıklar.
 • 15. Fiziksel uygunluğu oluşturan kavramları açıklar.
 • 16. Çeşitli oyun ve fiziki etkinlikler ile fiziksel uygunluk boyutlarını ilişkilendirir.
 • 17.Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak için dikkat etmesi gereken unsurları
  açıklar.
 • 18. Oyun ve fiziki etkinliğe katılımda kendisi için güvenlik riski oluşturan unsurları açıklar.
 • 19. Çevresindeki imkanları kullanarak oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
 • 20. Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
 • 21. Oyun ve fiziki etkinliklerde güvenlik riski oluşturmayan davranışlar sergiler.
 • 22.Milli bayramlar/ belirli gün ve haftaların kutlanışına rontlar, halk dansları, oyun ve dans
  etkinlikleri yoluyla isteyerek katılır.
 • 23. Kültürümüze ait basit ritimli dans adımlarını küçük grupla yapar.
 • 24. Eşli ve küçük gruplarla geleneksel çocuk oyunlarımızı oynar.
 • 25. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendisi ve başkaları arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklar.
 • 26. Oyun ve fiziki etkinliklerde farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterir.
 • 27. Oyun ve fiziki etkinliklerde işbirliğine dayalı davranışlar gösterir.
 • 28. Doğada oyun ve fiziki etkinliklere katılırken çevreye duyarlık gösterir.
 • 29. Aktif ve sağlıklı yaşam davranışı geliştirmek için çeşitli ekipman ve teknolojileri tanır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.