11. Sınıf Matematik Konuları

11. Sınıf Matematik Konuları, Üniversiteye Giriş Sınavı olan YKS sınavının 2. Oturumu olan AYT sınavında çıkmaktadır.  İsterseniz AYT Matematik Konuları bölümünü inceleyebilirsiniz. 11. Sınıf Matematik Konuları öğrenciler tarafından zorlu matematik konuları olarak bilinmektedir.

11. Sınıf Matematik Konuları ve 11. Sınıf Matematik Konularının ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı ) tarafından güncellenen yeni müfredat doğrultusunda aşağıda liste şeklinde verilmiştir.

11. Sınıf Matematik Konuları

1. Dönem Matematik Konuları

1. Ünite: Trigonometri

 • Yönlü Açılar
  • Yönlü Açı
  • Açı Ölçü Birimleri
 • Trigonometrik Fonksiyonlar
  • Trigonometrik Fonksiyonların Birim Çember Yardımıyla Açıklanması
  • Kosinüs Teoremi
  • Sinüs Teoremi
  • Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
  • Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

2. Ünite: Analitik Geometri

 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
  • Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık
  • Doğru Parçasını Belli Bir Oranda Bölen Noktanın Koordinatları
  • Analitik Düzlemde Doğrular
  • Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

3. Ünite: Fonksiyonlarda Uygulamalar

 • Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
  • Fonksiyonun Grafik ve Tablo Temsilini Kullanarak Problem Çözme
 • İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
  • İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyon Grafiğinin Çizimi
  • İkinci Dereceden Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler
 • Fonksiyonların Dönüşümleri

2. Dönem Matematik Konuları

4. Ünite: Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

 • İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
  • İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerinin Çözüm Kümesi
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
  • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Çözüm Kümesi
  • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemlerinin Çözüm Kümesi

5. Ünite: Çember ve Daire

 • Çemberin Temel Elemanları
  • Çemberde Teğet, Kiriş, Çap, Yay ve Kesen
  • Çemberde Kirişin Özellikleri
 • Çemberde Açılar
  • Bir Çemberde Merkez Açı, Çevre Açı, İç Açı ve Teğet-Kiriş Açı
 • Çemberde Teğet
  • Çemberde Teğetin Özellikleri
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
  • Dairenin Çevre ve Alan Bağıntıları

6. Ünite: Uzay Geometri

 • Katı Cisimler
  • Dik Dairesel Silindir
  • Dik Dairesel Koni
  • Kürenin Alan ve Hacim Bağıntıları

7. Ünite: Olasılık

 • Koşullu Olasılık
  • Koşullu Olasılık
  • Bağımlı ve Bağımsız Olaylar
  • Bileşik Olaylar
 • Deneysel ve Teorik Olasılık
  • Deneysel Olasılık ile Teorik Olasılığın İlişkilendirilmesi

11. Sınıf Matematik MATEMATİK KAZANIMLARI

11. sınıf temel düzey matematik müfredatı 4 üniteden oluşmaktadır.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Trigonometri

Konu: Yönlü Açılar

 • Yönlü açıyı açıklar.
 • Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.

Konu: Trigonometrik Fonksiyonlar

 • Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.
 • Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
 • Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
 • Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer.
 • Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Analitik Geometri

Konu: Doğrunun Analitik İncelenmesi

 • Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.
 • Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.
 • Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.
 • Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Fonksiyonlarda Uygulamalar

Konu: Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

 • Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

Konu: İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

 • İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.
 • İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer.

Konu: Fonksiyonların Dönüşümleri

 • Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Alt Öğrenme Alanı: Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

Konu: İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

 • İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur.

Konu: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

 • İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.
 • İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Çember ve Daire

Konu: Çemberin Temel Elemanları

 • Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar.
 • Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

Konu: Çemberde Açılar

 • Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

Konu: Çemberde Teğet

 • Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

Konu: Dairenin Çevresi ve Alanı

 • Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.

Alt Öğrenme Alanı: Uzay Geometri

Konu: Katı Cisimler

 • Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak
  işlemler yapar

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Olasılık

Konu: Koşullu Olasılık

 • Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer.
 • Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.
 • Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.

Konu: Deneysel ve Teorik Olasılık

 • Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir.
Yazı Değerlendirme
100%
Başarılı
 • Bilgilendirme 100%
 • Doğruluk 100%
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.