10. Sınıf Matematik Konuları Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri

10. Sınıf Matematik Konuları, Üniversiteye Giriş Sınavı olan YKS sınavının Oturumu olan AYT sınavında çıkmaktadır. 10. Sınıf Matematik Konuları öğrenciler tarafından Matematik konularının en zevkli ve öğrenmesi kolay konuları olarak geçmektedir. İsterseniz TYT Matematik Konuları bölümünü inceleyebilirsiniz.

10. Sınıf Matematik Konuları ve 10. Sınıf Matematik Konularının ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı ) tarafından güncellenen yeni müfredat doğrultusunda aşağıda liste şeklinde verilmiştir.

10. SINIF İLERİ DÜZEY Matematik KONULARI LİSTESİ

10. sınıf matematik müfredatı 6 üniteden oluşmaktadır.

10. Sınıf Matematik Ünite Konuları

 • Sıralama ve Seçme
 • Basit Olayların Olasılıkları

10. Sınıf Matematik Ünite Konuları

 • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
 • İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
 • 10. Sınıf Matematik Ünite Konuları
 • Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
 • Polinomların Çarpanlara Ayrılması

10. Sınıf Matematik Ünite Konuları

 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

10. Sınıf Matematik 5. Ünite Konuları

 • Çokgenler
 • Dörtgenler ve Özellikleri
 • Özel Dörtgenler

10. Sınıf Matematik 6. Ünite Konuları

 • Katı Cisimler

10. Sınıf Matematik MATEMATİK KAZANIMLARI 2018-2019

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Sayma ve Olasılık

Konu: Sıralama ve Seçme

 • Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar
 • n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.
 • Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer.
 • n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.
 • Pascal üçgenini açıklar.
 • Binom açılımını yapar.

Konu: Basit Olayların Olasılıkları

 • Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.
 • Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Fonksiyonlar

Konu: Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

 • Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
 • Fonksiyonların grafiklerini çizer.
 • Fonksiyonların grafiklerini yorumlar.
 • Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar.

Konu: İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

 • Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar.
 • Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar.
 • Verilen bir fonksiyonun tersini bulur.

Alt Öğrenme Alanı: Polinomlar

Konu: Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

 • Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.
 • Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

Konu: Polinomların Çarpanlara Ayrılması

 • Bir polinomu çarpanlarına ayırır.
 • Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar.

Alt Öğrenme Alanı: . İkinci Dereceden Denklemler

Konu: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

 • İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar.
 • İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
 • Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar.
 • İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Dörtgenler ve Çokgenler

Konu: Çokgenler

 • Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar.

Konu: Dörtgenler ve Özellikleri

 • Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer.

Konu: Özel Dörtgenler

 • Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Uzay Geometri

Konu: Katı Cisimler

 • Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.