1. Sınıf Matematik Dersi Kazanımları 2018-2019

2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan yeni müfredat kapsamında ilkokul Sınıf Matematik Dersi Kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Sınıf Matematik Müfredatı içerisinde 6 ünite bulunmaktadır.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılar

 • Rakamları okur ve yazar.
 • Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.
 • 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar.
 • 20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.
 • Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır.
 • 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, büyüklük-küçüklük bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır.
 • Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
 • 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 • Toplama işleminin anlamını kavrar.
 • Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
 • Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder.
 • Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
 • Zihinden toplama işlemi yapar.
 • Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 • Çıkarma işleminin anlamını kavrar.
 • 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
 • Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.
 • Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Kesirler

 • Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Cisimler ve Şekiller

 • Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.
 • Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir.

Alt Öğrenme Alanı: Uzamsal İlişkiler

 • Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.
 • Eş nesnelere örnekler verir.

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Örüntüler

 • Nesnelerden, geometrik cisim ya da şekillerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar.
 • En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur.

ÖLÇME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Uzunluk Ölçme

 • Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar.
 • Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.
 • Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçme birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder.

Alt Öğrenme Alanı: Paralarımız

 • Paralarımızı tanır.

Alt Öğrenme Alanı: Zaman Ölçme

 • Tam ve yarım saatleri okur.
 • Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.
 • Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.

Alt Öğrenme Alanı: Tartma

 • Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.

Alt Öğrenme Alanı: Sıvı Ölçme

 • Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.
 • En az üç özdeş kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar.

VERİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Veri Toplama ve Değerlendirme

 • En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.
Kazanımların açıklamalarına ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığının Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.