1. Sınıf Görsel Sanatlar Konuları ve Kazanımları 2018-2019

2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan yeni müfredat kapsamında ilkokul 1. sınıf Görsel Sanatlar dersi konuları ve Kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

1. Sınıf Görsel Sanatlar Konuları ve Kazanımları

  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme (10 Kazanım)
  • Kültürel Miras (2Kazanım)
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik (3 Kazanım)

Açıklama: Birinci sınıfta öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini Görsel Sanatlar yoluyla nasıl ifade edilebildiğini öğrenmeleri üzerinde durulur. Öğrencilere yaptıkları görsel sanat çalışmasının değerli olduğu fark ettirilir. Öğrencilerin çalışmalarını ortaya koyarken hikâyelerden, oyunlardan, olaylardan ve yaratıcı üretim araçlarından yararlanmaları sağlanır. Ayrıca insanların sanat eserlerini farklı algılayabilecekleri konusuna vurgu yapılır. Bu düzeyde öğrencilere saygı, arkadaşlık, sevgi, yardımlaşma, vatanseverlik ve duyarlılık değerleri verilirken eğitsel başarı, kendini kabul, okula ve çevreye uyum, toplum ve aile gibi kişisel, sosyal ve eğitsel gelişim alanlarına da değinilir. Kazanımlar, disiplinler arası yaklaşım kapsamında Matematik dersi geometrik şekiller konusu ve diğer ilgili olan derslerin kazanımlarıyla ilişkilendirilebilir.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.